ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Ve středu 16. května 2018 od 1500 do 1700

ve třídě Soviček (detašované pracoviště na OÚ).

S sebou přineste:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • potvrzení od lékaře a očkování dítěte (formulář je součástí žádosti o přijetí dítěte a nevztahuje se na děti, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání)
  • žádost o přijetí dítěte (naleznete na: http://zszavisice.cz/index.php/2014-11-25-16-38-57)

Děti jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány podle předem daných kritérií, která naleznete na webových stránkach MŠ zde: http://zszavisice.cz/index.php/2014-11-25-16-38-57

Back to Top