Jak dítěti pomoct s adaptací

Mámo, táto...

 

1. Neměj strach, když se od tebe odloučím, a nemluv o tom přede mnou.

2. Nechej mne samostatně:

  • jíst
  • oblékat se
  • pomoz mi až tehdy, je-li to třeba
  • veď mě k pořádku

3. Do školky chodím za zábavou a hrou, ne za trest.

4. Seznam mě s novým prostředím, kamarády a dospělými osobami v MŠ,

    nejdříve za tvé přítomnosti,později dle domluvy s paní učitelkou.

5. Jsem-li nemocný, patřím do postýlky.

6. Pomůže mi, když si přinesu z domova plyšového kamaráda.

7. Nechávej mne ve školce jen nezbytně nutnou dobu,

    v práci také nejsi déle než 8 hodin.

8. Při odchodu do třídy se se mnou rozluč srdečně, ale krátce.

9. Je-li nějaký problém, upozorni paní učitelku.

10. Neklaď na mne nepřiměřené požadavky, ubližuje mi to.

11. Máš-li čas a chuť, pobuď se mnou při jakékoliv činnosti během dne.

12. K navození dobrých vztahů přispívá, najdeš-li si čas

     a zúčastníš-li se se mnou všech aktivit nabízených školou.

Back to Top