Třídy

Děti jsou v naší MŠ rozděleny do dvou tříd. V závěru školního roku 2011/2012 proběhla mezi rodiči a dětmi anketa, v níž byly většinou hlasů vybrány nové názvy pro jednotlivé třídy - VRABEČCI a SOVIČKY. Složení tříd je heterogenní (tzn. smíšené). Hlavní výhodou heterogenních tříd je přirozené zapojení nováčka do skupiny při jeho adaptaci. Věkově smíšené třídy pomáhají adaptovat nové děti – nových dětí není tolik, starší děti jsou pro ně vzorem, staví zajímavé stavby, nepláčou, stále něco dělají. To malým dětem pomáhá zapomenout dříve na svůj smutek a láká je jít si hračky vyzkoušet. Od starších jde taky „odkoukat“, co a jak se kdy dělá, starší může poradit či drobně pomoct, když paní učitelka není zrovna poblíž a i paní učitelka se novým dětem může věnovat víc individuálně. Ve věkově smíšených třídách také dochází k přirozenějšímu a snazšímu předávání vědomostí, zkušeností a znalostí, protože děti k sobě mají rozumově blíž. Starší děti cítí odpovědnost a zvýšenou sebejistotu vzhledem k mladším dětem, protože si uvědomují svoji vyspělost a důležitost. Dochází k pohodlnějšímu a smysluplnějšímu rozvoji aktivit nejmladších dětí, protože starší jsou jim inspirací mnohem více než pedagog, a to zvláště pro děti, které nemají sourozence, je zde možnost získat nové sociální zkušenosti a zážitky, protože jsou v mateřské škole schopni nalézt své postavení v náhradní skupině „sourozenců“. Díky kladným sociálním zkušenostem, zážitkům a vlastnostem si budují základy pro budoucí přátelství. V důsledku oboustranného ovlivňování a působení her mladších a starších dětí se aktivity bezprostředně vyvíjí. Nabízených her je větší okruh a zážitky z nich jsou hlubší. Pokud dítě dostane odklad školní docházky, zůstává dál s kamarády. Ve věkově homogenní (stejnorodé) třídě se může dítěti stát, že se ocitne mezi zaběhnutým kolektivem dětí, které příliš nezná a může se integrovat hůře. Heterogenní třída je přeci jen třída, kde se děti mění častěji a děti jsou k novým otevřenější.

Back to Top