Canisterapie

V naší mateřské škole nabízíme dětem také možnost účastnit se Canisterapie. 

Co to Canisterapie je? - název můžeme složit ze dvou latinských slov CANIS - pes a slova TERAPIE - léčba. My si toto překládáme, jako pozitivní působení zvířete, v tomto případě psa, na zdraví člověka, kdy řeší v prvé radě psychické a citové problémy, fyzické zdraví je druhotné. Je to forma zooterapie, tedy léčby (terapie) zvířetem. Využíváme zde pozitivní vliv psa na člověka, kdy se řeší hlavně psychologické, emocionální a sociálně integrační problémy dětí. 

Kdo Canisterapii může vykonávat? - tuto metodu terapie vykonáváme prostřednictvím speciálně vycvičeného psa, který je veden školeným a zkušeným psovodem, specialistou - tito dva tvoří Canisterapeutický tým. Psi, kteří vykonávají canisterapii musí nejdříve projít výcvikem a připravit se na tuto činnost. Poté také skládají zkoušky, kde se testují jejich povahové rysy a vhodnost psa k této činnosti. Velký důraz se také klade na poslušnost, sebeovladatelnost psa a souhru s psovodem. Také psovod musí prokázat znalosti a zkušenosti z kynologie, etologie psa, sociálně zdravotní, psychologické a komunikační schopností.

Základní techniky Canisterapie

 • Procvičování jemné motoriky
 • Procvičování hrubé motoriky
 • Nácvik komunikace
 • Polohování
 • Nácvik sebeobsluhy
 • Nácvik samostatnosti
 • Rozšiřování znalostí a rozumových schopností 
 • Snížení agresivity
 • Zlepšení koncentrace
 • Zlepšení empatie
 • Nácvik sociálního chování a vztahů

 

Canisterapie v naší mateřince

V naší mateřské škole provádí canisterapii fenka Border kolie Matylda, která má složené canisterapeutické zkoušky a společně se svou parťačkou Bohdanou Jarolímovou jsou členky spolku SmilingDog, kde se snaží aktivně působit v oblasti canisterapie. Tento canisterapeutický tým Matylda a Bohdana působí také v Sanatoriích Klimkovice na dětském oddělení a v Domově pro seniory v Rožnově p. R.. Canisterapie v naší školce je bezplatná (využíváme ji jako trénink nás obou pro nasbírání zkušeností do naší praxe). Probíhá v rámci dopoledních vycházek a občas s námi Matylda také stráví den ve školce. Věříme, že naše společná práce u dětí rozšíří povědomí o tom, jak se chovat ohleduplně nejen ke zvířatům, odbourá panický strach ze zvířat a ukáže jim, jak se starat o živé stvoření.

Back to Top