Zaměstnanci

Třída SOVIČKY       

 

 

                      

 

Bc. Bohdana Jarolímová           vedoucí učitelka MŠ               

Bc. Natálie Jadrníčková                   učitelka

  

Třída VRABEČCI

 

 

 

              

Nicola Dreiseitl            učitelka

Karolína Pelikánová                učitelka

Barbora Zahradníčková          asistentka pedagoga

 

Provozní zaměstnanci

Kuběnová Jana                školnice

Hostinská Iveta               školnice

Poledníková Kateřina        vedoucí školního stravování

Sochová Petra                  kuchařka

Šrámek Marek                  kuchař

  

O UČITELKÁCH TROCHU PODROBNĚJI:

Bc. Bohdana Jarolímová

Pedagogická praxe:

 • Domov Salus, o.p.s. - vychovatelka - 2003
 • ZŠ a MŠ Libhošť, p.o. - učitelka MŠ - 2011 - 2014
 • ZŠ a MŠ Závišice, p.o. - učitelka MŠ - 2014 doposud

Pedagogické vzdělání:

 • Ostravská univerzita, Ostrava - učitelství pro mateřské školy - bakalářské studium

Prohlubující profesní kurzy:

 • "Zlobivé děti"
 • Socializace dítěte předškolního věku
 • Osobnostní sociální výchova v MŠ
 • Metoda dobrého startu
 • Vedení rozhovoru s rodičem
 • Envirometální činnosti v MŠ
 • Školní zralost dětí jako předpoklad úspěchu
 • Předčtenářská gramotnost v MŠ
 • Předcházíme poruchám chování
 • Škola - právo - spisová služba ve školství
 • Motivace zaměstnanců a vedení hodnotícího rozhovoru
 • Předškolní vzdělávání z pohledu České školní inspekce
 • Tvorba školních dokumentů
 • Komunikace pro vedoucí pracovníky
 • Agresivita současných dětí
 • Mentor začínajících pedagogů
 • Asertivita - prevence i pomocník v konfliktu
 • Za oponou - rozvíjíme poznávací funkce dětí

Profesní zaměření v naší MŠ:

 • Osobnostní a sociální výchova dětí v MŠ
 • Diagnostika školní zralosti a připravenosti dětí v předškolním věku v MŠ

V naší mateřské škole se zaměřuji především na práci s předškoláky jejich přípravou pro vstup do základní školy tak, aby byl přechod co nejjednodušší a děti zažily pocit úspěchu. V pozadí však nestojí ani práce s dětmi mladšími, které doplňují třídu Soviček a tyto motivuji a vedu v prvé řadě k úspěšné socializaci a samostatnosti při všech aktivitách v naší třídě. Velmi ráda pořádám pro děti různé akce, které doplňují program v naší mateřské škole. Snažím se vést děti k navazování dětských přátelství, k ohleduplnosti jednoho k druhému o nutnosti si pomáhat a to všemi formami hlavně prožitkového učení v mateřské škole. Mým cílem jsou spokojené, víceméně samostatné a sebevědomé děti, které baví objevovat a prožívat. Velice ráda pracuji s dětmi na čerstvém vzduchu a jsem velkým fanouškem enviromentální výchovy a to hlavně proto, že venku děti mohou objevovat svět takový jaký je.


Bc. Natálie Jadrníčková

Pedagogická praxe:

 • ZŠ a MŠ Závišice, p.o. - učitelka MŠ - 2014 doposud

Pedagogické vzdělání:

 • Střední pedagogická a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České - Pedagogické lyceum
 • Vysoká škola manažerská, Karviná - Předškolní pedagogika a pedagogika I. stupně - bakalářské studium 

Prohlubující profesní kurzy:

 • Nechutenství a odmítání stravy u dětí předškolního věku
 • Okno do světa dětí
 • "Neboj se zvládneš to"

Profesní zaměření v naší MŠ:

 • Osobnostní a sociální výchova dětí v MŠ

V naší mateřské škole se zaměřuji především na práci s mladšími dětmi. V naší třídě Vrabečků usiluji o větší rozvoj fantazie především při výtvarných činnostech, které jsou mou zálibou. Samozřejmě to není jen výtvarná činnost, kterou s našimi Vrabečky děláme, mezi další patří také hudební, dramatická a také pohybová činnost, kterou také splňujeme při pobytu venku. Ráda s dětmi chodím ven, kde pozorujeme různé přírodní úkazy a bavíme se při pohybových hrách.


 Nicola Dreiseitl

Pedagogická praxe:

 • ZŠ a MŠ Závišice, p. o. - vychovatelka ve školní družině - 2015 - 2017
 • ZŠ a MŠ Závišice, p. o. - učitelka MŠ

Pedagogické vzdělání:

 • Střední pedagogická a Střední zdravotnická škola sv. Anežky české - Předškolní a mimoškolní pedagogika
 • vysoká škola manažerská, Karviná - Předškolní pedagogika a pedagogika I. stupně - bakalářské studium - studuji

Prohlubující profesní kurzy:

 • Repetitorium školské legislativy
 • Školení ze základu první pomoci - zdravotník MŠ
 • Začleňování výuky cizího jazyka do výchovně vzdělávacího procesu v MŠ
 • Třísemestrální kurz pořádán ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU Praha- Dramatická výchova pro současnou školu
 • Dramatická výchova ve škole

Profesní zaměření v naší MŠ:

 • Osobnostní a sociální výchova dětí v MŠ
 • Diagnostika školní zralosti a připravenosti dětí v předškolním věku v MŠ

V naší mateřské škole se zaměřuji na předmatematické představy a předmatematickou gramotnost předškolních dětí. Mou snahou je, aby dítě získalo přiměřenou fyzickou, sociální a psychickou samostatnost a základní informace pro další učení vzdělávání. Snažím se, aby se děti cítily ve školce spokojeně, bezpečně a rádi se do školky vraceli. Aktivity se snažím pasovat na náladu dětí a dávat jim dostatek prostoru k vyjádření svých myšlenek a názorů nebo vybití přebytečné energie. Doufám, že dětem budu dodávat dobrou náladu a energii. Akceptuji individualitu dětí a snažím se s každým pracovat podle jeho nálady, potřeby, nadání a přitom jim dávat pocit bezpečí. Pokouším se mladším dětem pomáhat v socializaci. Snažím se děti vést k samostatnému řešení problémů. Ráda se zaměřuji na pohybové aktivity v přírodě a usiluji o kladný vztah k pohybu v přírodě. Ráda zapojuji do výchovně vzdělávacího procesu základní dramatické hry. Pokouším se dětem oživovat aktivity písněmi a hudbou.

 


 Karolína Pelikánová

Pedagogická praxe:

 • ZŠ a MŠ Závišice, p.o. - učitelka MŠ - 2015 doposud

Pedagogické vzdělání:

 • Střední pedagogická a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České - Předškolní a mimoškolní pedagogika
 • Vysoká škola manažerská, Karviná - Předškolní pedagogika a pedagogika I. stupně - bakalářské studium - studuji

Prohlubující profesní kurzy:

 • Vedení tanečního kroužku
 • Vedení dramatického kroužku
 • Malba v krajině
 • Zapojení anglického jazyka do výuky v MŠ
 • Spolupráce a komunikace s rodiči v MŠ a ZŠ

Profesní zaměření v naší MŠ:

 • Osobnostní a sociální výchova dětí v MŠ

Mou náplní práce v MŠ je celkově rozvíjet vývoj dítěte. To jak výtvarnou činností v rozvíjení fantazie a kreativity ve snaze pochopení toho, proč to děláme. Pohybovou činností, kdy se snažíme rozpohybovat malá tělíčka a celkově rozvíjet v pohybu, při kterém se snažíme vytvářet kladný vztah k pohybu, kdy nás s dětmi baví cviky z jógy. Dramatickou činností, kdy se společně dostáváme do tajů vech věcí kolem nás, kdy jejich projev je kouzelný. V neposlední řadě také hudební činností, kdy se snažíme s hudbou pracovat, jak zpívaným projevem, tak tanečním.

 

Back to Top