Časové uspořádaní dne


    6:00 - 8:45       příchody dětí do 8:00

                                    spontánní hry

                                    individuální a skupinové didakticky zacílené činnosti

                                    komunitní kruh

                                    ranní cvičení

                                    úklid, hygiena

                                    příprava svačinky, svačina

    8:45 - 9:30       řízené činnosti

                                    příprava na pobyt venku

    9:30 - 11:30      pobyt venku

                                   výchovně vzdělávací činnosti v přírodě

                                   převlékání, hygiena, příprava na oběd

    11:30 - 12:00    oběd

                                   hygiena, příprava na odpočinek

                                   odchody dětí po obědě (od 1200)

    12:00 - 14:00   čtení nebo poslech pohádky, relaxační hudby,

                                   odpočinek

                                   (předškolní děti mají dobu odpočinku zkrácenou)

    14:00 - 14:30    hygiena

                                   svačina

    14:30 - 16:00    spontánní hry

                                   individuální a skupinové činnosti

                                   v letních měsícíh pobyt na školní zahradě

                                   odchody dětí

Back to Top