UZAVŘENÍ MŠ - Ředitelské volno

Mateřská škola bude uzavřena

v pondělí 30. 4 a 7. 5. 2018.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

  

 


 

INFORMACE Z ČLENSKÉ SCHŮZE

Výtah informací z členské schůze Spolku rodičů při Základní škole a Mateřské škole Závišice, z, s., která se konala 15. 2. 2018 v sále Pohostinství u Kremlů naleznete zde:

http://zszavisice.cz/index.php/spolek-rodicu/dokumety


 

PLÁNUJEME NA ÚNOR

Na měsíc ÚNOR plánujeme:

 • 8. 2. 2018       Karneval se zvířátky - EVVO Mgr. Lenka Bakalová - od 900 a 1000
 • 11. 2. 2018     Maškarní ples - od 1500 v Pohostinství u Kremlů
 • 13. 2. 2018     Informativní schůzky Sovičky - individuální dle harmonogramu
 • 14. 2. 2018     Informativní schůzky Vrabečci - individuální dle harmonogramu
 • 15. 2. 2018     Členská schůze - Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Závišice - 1600 sál pohostinství U Kremlů

 

 

 

 

 

 


 

MAŠKARNÍ PLES


 

ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU

Spolek rodičů při Základní škole a Mateřské škole Závišice, z. s.

IČ: 06740839, Závišice 110, Kopřivnice 742 21

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tel: 591 141 126, 591 141 125

 

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Výbor svolává členskou schůzi nově založeného Spolku rodičů při Základní škole a Mateřské škole Závišice, z. s., která se bude konat ve čtvrtek 15. února 2018 v 16:00 v sále Pohostinství u Kremlů.

Spolek rodičů při Základní škole a Mateřské škole Závišice, z. s. je spolek založený za účelem naplňování společného zájmu, kterým je výchova dětí a mládeže a vytváření prostorových materiálních a organizačních podmínek pro jejich uplatnění. Je žádoucí, aby se členem stal každý rodič nebo zákonný zástupce žáka naší školy. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

Program členské schůze:

1) Zahájení členské schůze (kontrola usnášeníschopnosti)

2) Volba ověřovatele a zapisovatele zápisu z členské schůze

3) Schválení navrženého programu jednání členské schůze

4) Představení Spolek rodičů při Základní škole a Mateřské škole Závišice, z. s.

 • účel spolku
 • seznámení se stanovami
 • orgány spolku
 • členství (přihlášky, příspěvek)

5) Přijímání přihlášek

6) Volba členů kontrolní komise

7) Plán činnosti spolku na druhé pololetí školního roku 2017/2018

8) Diskuse

9) Závěr

Stanovy spolku naleznete na webových stránkách školy v nové záložce Spolek rodičů.

 

Těšíme se na Vaši účast.

Bohdana Jarolímová

Předseda


 

MAGIG BOX

V rámci projektu „Šablony“ si naše mateřinka pořídila nového interaktivního pomocníka, kterým je MAGICBOX (SweetBox). MagicBox promění jako mávnutím kouzelného proutku podlahu naší školky ve strhující interaktivní svět. Je to pomůcka, která by se dala přirovnat k interaktivní tabuli, ale ne na zdi, avšak na zemi. Na rozdíl od tabule probíhá výuka s MagicBoxem pro malé děti v jejich nejpřirozenějším prostředí a to na zemi. Je to malé zařízení s kolečky, které obsahuje výkonný počítač a interaktivní projektor.

Výuka u této pomůcky probíhá formou kolektivní hry ve skupině a všechny děti sedí kolem interaktivní podložky a dohromady tvoří celkový výsledek. MagicBox učí děti spolupracovat, pomáhat si. Ovládání na rozdíl například u tabletu, který pro předškolní děti není vůbec vhodný, je pomocí interaktivního pera, kde si děti také trénují správný úchop psacího náčiní.

 MagicBox je přijatelné řešeni pro předškolní zařízení, která chce učit moderně, prakticky a líbí se jí forma – škola hrou! Věříme, že u nás bude tento zázračný box využit maximálně s maximálními výsledky.

  

 


 

1. SETKÁNÍ RODIČŮ S ODBORNÍKY - ZMĚNA NA TALÍŘI

Zveme všechny rodiče dětí z mateřské školy na

1. Odborně zaměřené tématické setkání,

které je hrazeno z OP VVV (Projekt "Šablony pro MŠ"). 

O lektorce:  Štěpánka Vontrobová, inciátorka projektu FOODRESTART, ambasadorka světového hnutí Jamieho Olivera FOOD REVOLUTION, účastnice platformy EUPHAnxt (v rámci European Public Healt Association), máma Maxíka a Amálky, pedagog, autorka didaktické hry Kidedu.cz

Těšíme se na Vaši účast!!!


 

PLÁNUJEME NA LEDEN

Na měsíc leden plánujeme:

 • 15. 1. 2018     Divadlo Koloběžka - Rodinka Palečkovi, aneb jak vyzrát nad bacily - 1000
 • 30. 1. 2018     Změna na talíři - workshop pro rodiče - Mgr. Štěpánka Vontrobová - 1. setkání rodičů s odborníky,                                                                   tentokrát na téma zdravá výživa - pro rodiče dětí z MŠ zdarma 

 

 

 

 

 

 


 

VÁNOČNÍ BESÍDKA

POZOR ZMĚNA BESÍDKA SE KONÁ V SÁLE POHOSTINSTVÍ U KREMLŮ, DOPOLEDNÍ GENERÁLKA SE TÍMTO RUŠÍ, BABIČKY VEMTE S SEBOU ODPOLEDNE!!!

 

Zveme všechny rodiče na Vánoční besídku, která se koná ve čtvrtek 21. 12. 2017 v 1600 v zasedací místnosti OÚ*.                  Po besídce bude krátké posezení u vánočního stromečku a rozbalování dárků pro MŠ.

 

Těšíme se na Vás.

*(z důvodu malé kapacity místnosti, zvažte počet pozvaných členů rodiny. Nabízíme možnost účasti prarodičů na dopolední generální zkoušce v 1000)


 

PLÁNUJEME NA PROSINEC

Na měsíc prosinec plánujeme:

 • 1. 12. 2017     Zahájení bruslení MŠ 
 • 5. 12. 2017     Mikuláš v MŠ - dopolední mikulášská nadílka
 • 8. 12. 2017     Divadlo koloběžka - Trampoty čerta Huberta - dopoledne v MŠ
 • 12. 12. 2017   Vánoce na dědině - vzdělávací program ve Skanzenu v Rožnově p.R. 
 • 21. 12. 2017    Vánoční besídka - vystoupení dětí MŠ s nadílkou - v 1600

 

 

 

 

 

 


 

Back to Top