MAGIG BOX

V rámci projektu „Šablony“ si naše mateřinka pořídila nového interaktivního pomocníka, kterým je MAGICBOX (SweetBox). MagicBox promění jako mávnutím kouzelného proutku podlahu naší školky ve strhující interaktivní svět. Je to pomůcka, která by se dala přirovnat k interaktivní tabuli, ale ne na zdi, avšak na zemi. Na rozdíl od tabule probíhá výuka s MagicBoxem pro malé děti v jejich nejpřirozenějším prostředí a to na zemi. Je to malé zařízení s kolečky, které obsahuje výkonný počítač a interaktivní projektor.

Výuka u této pomůcky probíhá formou kolektivní hry ve skupině a všechny děti sedí kolem interaktivní podložky a dohromady tvoří celkový výsledek. MagicBox učí děti spolupracovat, pomáhat si. Ovládání na rozdíl například u tabletu, který pro předškolní děti není vůbec vhodný, je pomocí interaktivního pera, kde si děti také trénují správný úchop psacího náčiní.

 MagicBox je přijatelné řešeni pro předškolní zařízení, která chce učit moderně, prakticky a líbí se jí forma – škola hrou! Věříme, že u nás bude tento zázračný box využit maximálně s maximálními výsledky.

  

 


 

Back to Top