DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ


 

ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU


 

Plánujeme na březen

Na měsíc březen plánujeme:

  • 6. 3. 2019       Beseda s odborníky -  1. pomoc u malých dětí - od 1600
  • 14. 3. 2019      Maxipes Fík - návštěva divadla v KDK Kopřivnice 
  • 16. 3. 2019      Maškarní bál - od 1500 - Pohostinství u Kremlů
  • 18. 3. 2019      KINO Puls Kopřivnice - Vrabečci - Kokino - program pro mateřinky
  • 25. 3. 2019      Divadélko Leonka - Proužek a Kroužek - v rámci dopoledne v MŠ
  • březen             Vynášení Moreny - v rámci dopoledne v MŠ 

 

 

 

 

 

 


 

Členské příspěvky - spolek rodičů

Žádáme rodiče, kteří ještě nezaplatili členské příspěvky na II. pololetí školního roku 2018/2019, aby tak učinili co nejdříve.

Příspěvek ve výši 500,- Kč posílejte na účet spolku: 225097448/0600 pod variabilním symbolem (číslo přihlášky dítěte), případně uveďte jméno dítěte.

V dubnu proběhne členská schůze spolku, kde budou vybraní zástupci jednotlivých tříd a budeme také volit kontrolní komisi spolku. Případní uchazeči, kteří by měli zájem o tuto funkci můžou kontaktovat Bohdanu Jarolímovou (tel. 739 371 952). Budeme se těšit na případnou spolupráci.


 

MAŠKARNÍ PLES


 

7. SETKÁNÍ RODIČŮ S ODBORNÍKY


 

PLÁNUJEME

Na měsíc únor plánujeme:

  • 14. 2. 2019       Zahájení saunování MŠ - pro přihlášené děti - víc info: http://zszavisice.cz/index.php/2014-11-29-21-14-09/2014-11-29-21-15-16
  • 18. 2. 2019       Usměvavé lyžování - pro přihlášené děti
  • 21. 2. 2019       Beseda s odborníky - Svačinky do školy i do práce 1600 
  • únor                Individuální schůzky s rodiči - VRABEČCI datum bude upřesněno

 

 

 

 

 

 


 

6. SETKÁNÍ RODIČŮ S ODBORNÍKY


 

5. SETKÁNÍ RODIČŮ S ODBORNÍKY


 

OMEZENÝ PROVOZ MŠ O POLOLETNÍCH PRÁZDNINÁCH


 

Back to Top