PLÁNUJEME NA ČERVEN

Na měsíc červen plánujeme:

 • 2. 6. 2019       Den dětí v MŠ - soutěžní dopoledne na školní zahradě
 • 6. 6. 2019       Fotografování - dopoledne 
 • 14. 6. 2019     Den otců  - fotbálek Sovičky vs. Vrabečci - utkání tatínků - od 1600 - nové hřiště
 • 20. 6. 2019     Pasování na školáky + přenocování v MŠ - Sovičky - od 1600 + EVVO Tajemství noci
 • 25. 6.  2019     EVVO - Lenka Bakalová - Jedeme k moři - dopoledne v MŠ
 • červen            Výlet po naučné stezce 
 • červen             Výlet do Štramberka
 • červen             Výlet přes Puntík na Libotín - Sovičky

 

 

 

 

 

 


 

Vzdělávací akce pro rodiče - MAP Kopřivnice


 

PLÁNUJEME NA KVĚTEN

Na měsíc květen plánujeme:

 • 9. 5. 2019        Besídka ke Dni matek - sál Pohostinství u Kremlů - v 1600
 • 14. 5. 2019        Zápis do MŠ - od 1500 ve třídě Soviček
 • 15. 5. 2019       Zahájení plaveckého výcviku - Sovičky - další info : http://www.zszavisice.cz/index.php/2014-11-29-21-14-09/2014-11-29-21-14-51
 • 15. 5. 2019       Vystoupení na setkání seniorů - Sovičky - 1600 zasedací síň OÚ
 • 23. 5. 2019       Taneční koncert KDK Kopřivnice - Sovičky - odchod od MŠ v 730
 • 28. 5. 2019       Školní výlet - Pohádkové lázně - Rožnov p.R. 

 

 

 

 

 

 


 

UZAVŘENÍ MŠ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH


 

5. SETKÁNÍ S ODBORNÍKY


 

VÝLET K BOROVECKÝM RYBNÍKŮM

Ve středu 10. dubna 2019 podnikneme enviromentální vycházku k 

BOROVECKÝM RYBNÍKŮM.

Odchod z mateřské školy v 8:00.

Děti budou mít s sebou batůžek a v něm pláštěnku, pití a něco dobrého na zub, svačinu dostanou z MŠ.

Děti budou mít pevnou obuv a oblečení vhodné na pěší tůru.

V případě nepříznivého počasí se vycházka přesune na další týden. 

 


 

PLÁNUJEME NA DUBEN

Na měsíc duben plánujeme:

 • 2. 4. 2019        EVVO - Roste svetr na louce? - Mgr. L. Bakalová - dopoledne v MŠ
 • 8. 4. 2019        Zápis do ZŠ - od 1500 v ZŠ
 • 10. 4. 2019       Výšlap k Boroveckým rybníkům - enviromentální vycházka - v 800
 • 16. 4. 2019       Velikonoční dílny - pro rodiče a děti - od 1600 u Vrabečků
 • 18. 4. 2019       MŠ UZAVŘENA
 • 23. 4. 2019       O beránkovi Valáškovi - EVVo program v Lesní MŠ
 • 24. 4. 2019       Beseda s odborníky -  O zubech se zubařkou - od 1600

 

 

 

 

 

 


 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ


 

ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU


 

Plánujeme na březen

Na měsíc březen plánujeme:

 • 6. 3. 2019       Beseda s odborníky -  1. pomoc u malých dětí - od 1600
 • 14. 3. 2019      Maxipes Fík - návštěva divadla v KDK Kopřivnice 
 • 16. 3. 2019      Maškarní bál - od 1500 - Pohostinství u Kremlů
 • 18. 3. 2019      KINO Puls Kopřivnice - Vrabečci - Kokino - program pro mateřinky
 • 25. 3. 2019      Divadélko Leonka - Proužek a Kroužek - v rámci dopoledne v MŠ
 • březen             Vynášení Moreny - v rámci dopoledne v MŠ 

 

 

 

 

 

 


 

Členské příspěvky - spolek rodičů

Žádáme rodiče, kteří ještě nezaplatili členské příspěvky na II. pololetí školního roku 2018/2019, aby tak učinili co nejdříve.

Příspěvek ve výši 500,- Kč posílejte na účet spolku: 225097448/0600 pod variabilním symbolem (číslo přihlášky dítěte), případně uveďte jméno dítěte.

V dubnu proběhne členská schůze spolku, kde budou vybraní zástupci jednotlivých tříd a budeme také volit kontrolní komisi spolku. Případní uchazeči, kteří by měli zájem o tuto funkci můžou kontaktovat Bohdanu Jarolímovou (tel. 739 371 952). Budeme se těšit na případnou spolupráci.


 

Back to Top