Plán akcí na školní rok 2019/2020

ZÁŘÍ 2019

 • Divadlo Letadlo - Výprava do lesa - 3. 9. 2019 - 830
 • Zahájení plaveckého výcviku - 5. 9. 2019
 • Informativní schůzky pro rodiče - 19. 9. 2019 - 1600

ŘÍJEN 2019

 • Zahájení zájmových aktivit
 • Členská schůze spolku rodičů - zástupci rodičů - 3. 10. 2019 - 1600
 • Divadlo Leonka - Jak se dráček vrátil - 9. 10. 2019 - 1030
 • Kokino Kopřivnice - Pohádky naruby - SOVIČKY - 21. 10. 2019 - 930
 • Dlabání dýní - 24. 10. 2019 - od 1530 - dílničky pro rodiče s dětmi

LISTOPAD 2019

 • ukončení plaveckého výcviku - 8. 11. 2019
 • Zahájení bruslení MŠ - 12. 11. 2019 - 1030
 • Broučkování - společně s rodiči - 14. 11. 2019 - 1700
 • Vystoupení dětí na obecní akci - Příjezd Mikuláše a rozsvícení vánočního stromu - 28. 11. 2019 - 1600

PROSINEC 2019

 • Mikuláš v MŠ - společně se ZŠ
 • Zapojení do projektu "Ježíškova vnoučata"
 • Vánoce na dědině - edukační program - Skanzen Rožnov p. R. - starší děti (30 dětí) - 12. 12. 2019 - 1300
 • Ekologická výchova - Mgr. Lenka Bakalová - Putování do Betléma - mladší děti (15 dětí) - 17. 12. 2019 - 830 
 • Perníkové dopoledne - v rámci provozu MŠ
 • Vánoční besídka s dárečky - 20. 12. 2019 - 1600 - Sál Pohostinství u Kremlů

 LEDEN 2020

 • Informativní schůzka s rodiči předškoláků - debata o školní zralosti a připravenosti dětí. Příprava k zápisu do ZŠ, konzultace PPP.
 • Informativní individuální schůzky s rodiči - individuálně dle zájmu na třídách
 • Kokino Kopřivnice - Bob a Bobek - VRABEČCI - 20. 1. 2020 - 930

ÚNOR 2020

 • Maškarní bál - společně se ZŠ - 15. 2. 2020
 • Zahájení saunování dětí

BŘEZEN 2020

 • Vítání jara - vynášení Mařeny (dle počasí)
 • Návštěva 1. třídy a školní družiny
 • Velikonoční dílny - společně s rodiči
 • Návštěva domova pro seniory NJ

DUBEN 2020

 • Zápis do ZŠ 
 • Návštěva Kina Květen v Novém Jičíně - pásmo pohádek pro MŠ - třídy samostatně
 • Návštěva místní knihovny
 • Výšlap na Borovecké rybníky
 • Společný úklid zahrady a okolí školy (společně s rodiči + opékání)
 • Oslava Dne Země

KVĚTEN 2020

 • Besídka ke Dni matek
 • Zápis do MŠ
 • Škvařenice ve školce
 • Návštěva tanečního koncertu v Kopřivnici - SOVIČKY
 • Pěší výlet - Puntík, Libotín - SOVIČKY
 • Školní výlet .
 • Ukázka hasičů ze Závišic

ČERVEN 2020

 • Oslava Dne dětí v MŠ - soutěžní dopoledne na školní zahradě
 • Den otců 
 • Přenocování s předškoláky + Pasování na školáky - 25. 6. 2020 - 1600 + Ekologická výchova - Sovo sovo zahoukej
 • Návštěva včelaře v Závišicích

 

Back to Top