Plán akcí na školní rok 2018/2019

ZÁŘÍ 2018

22. 9. 2018 - Evropský den bez aut

28. 9. 2018 - Den české státnosti

 • Divadlo Letadlo - Výprava za ledním medvědem - 4. 9. 2018 - 830
 • Informativní schůzky pro rodiče - 13. 9. 2018 - 1600

ŘÍJEN 2018

1. 10. 2018 - Světový den cyklistiky, Mezinárodní den seniorů

16. 10. 2018 - Světový den výživy

20. 10. 2018 - Den stromů

28. 10. 2018- Den vzniku Československa

 • Zahájení zájmových aktivit - flétna
 • Divadlo Koloběžka - Co malí medvědi o podzimu nevědí - 16. 10. 2018 - 900
 • Ekologická výchova - Mgr. Lenka Bakalová - Na návštěvě v mraveništi - 22. 10. 2018 - 900
 • Dlabání dýní - 25. 10. 2018 - od 1530 - dílničky pro rodiče s dětmi

LISTOPAD 2018

17. 11. 2018 - Mezinárodní den studentstva

18. 11. 2018- Mezinárodní nekuřácký den

21. 11. 2018- Světový den pozdravů

 • 1. setkání rodičů s odborníky - Mgr. Renáta Navrátilová - Co číst dětem - 13. 11. 2018 - 1600 
 • Broučkování - společné zavírání zahrady MŠ  s rodiči - 15. 11. 2018 od 1700
 • Návštěva Kina Květen v Novém Jičíně - pásmo pohádek pro MŠ - třídy samostatně

PROSINEC 2018

3. 12. 2018 - Mezinárodní den zdravotně postižených

5. 12. 2018 - Mezinárodní den dobrovolníků

 • Mikuláš v MŠ - společně se ZŠ
 • Vystoupení dětí na obecní akci - Příjezd Mikuláše a rozsvícení vánočního stromu
 • SOVIČKY - vzdělávací program Muzeum NJ - Vánoce ve městě - 13. 12. 2018 - 900
 • VRABEČCI - Ekologická výchova - Mgr. Lenka Bakalová - Cesta do Betléma - 20. 12. 2018 
 • Perníkové dopoledne - v rámci provozu MŠ
 • Vánoční besídka s dárečky - 21. 12. 2018 - 1600 - Sál Pohostinství u Kremlů

 

LEDEN 2019

1. 1. 2019- Světový den míru

 • Informativní schůzka s rodiči předškoláků - debata o školní zralosti a připravenosti dětí. Příprava k zápisu do ZŠ, konzultace PPP.
 • Informativní individuální schůzky s rodiči - individuálně dle zájmu na třídách
 • Divadélko Leonka - Jak víla hledala vločku - 30. 1. 2019 - 1015
 • Zahájení saunování a bruslení dětí

ÚNOR 2019

4. 2. 2019 - Světový den boje proti rakovině

11. 2. 2019- Světový den nemocných

21. 2. 2019 - Mezinárodní den mateřského jazyka

 • Ekologická výchova - Mgr. Lenka Bakalová - Jaro už je tu - 7. 2. 2019 
 • Nemocnice pro medvídky 

BŘEZEN 2019

8. 3. 2019- Mezinárodní den žen

18. 3. 2019 - Světový den spánku 

20. 3. 2019 - Světový den divadla pro děti a mládež

21. 3. 2019 - Mezinárodní den loutkového divadla

22. 3. 2019 - Světový den vody

28. 3. 2019- Den učitelů

 • KDK Kopřivnice - Maxipes Fík - divadelní představení - 14. 3. 2019 - 830
 • Maškarní bál - společně se ZŠ - 16. 3. 2019
 • Vítání jara - vynášení Mařeny (dle počasí)
 • Divadélko Leonka - Proužek a Kroužek - 25. 3. 2019 v 1015
 • Návštěva 1. třídy a školní družiny
 • Velikonoční dílny - společně s rodiči
 • Canisterapie - návštěva SmilingDog

DUBEN 2019

7. 4. 2019 - Světový den zdraví

22. 4. 2019 - Velikonoční pondělí

22. 4. 2019 - Den Země

23. 4. 2019 - Světový den knihy

 • Zápis do ZŠ - 8. 4. 2019 - od 1500 do 1700
 • Návštěva Kina Květen v Novém Jičíně - pásmo pohádek pro MŠ - třídy samostatně
 • Návštěva místní knihovny
 • Ekologická výchova - Mgr. Lenka Bakalová - Roste svetr na louce? - 2. 4. 2019
 • Výšlap na Borovecké rybníky - 10. 4. 2019
 • Společný úklid zahrady a okolí školy (společně s rodiči + opékání)
 • Oslava Dne Země

KVĚTEN 2019

3. 5. 2019 - Den Slunce

4. 5. 2019 - Den hasičů

12. 5. 2019 - Den matek

15. 5. 2019- Mezinárodní den rodiny

18. 5. 2019 - Mezinárodní den muzeí

31. 5. 2019 - Světový den otvírání studánek

 • Besídka ke Dni matek - 9. 5. 2019 od 1600 u Kremlů
 • Zápis do MŠ - 14. 5. 2019 - od 1500 do 1700
 • Zahájení plaveckého výcviku 15. 5. 2019
 • Škvařenice ve školce
 • Návštěva tanečního koncertu v Kopřivnici - SOVIČKY
 • Pěší výlet - Puntík, Libotín - SOVIČKY
 • Školní výlet - 28. 5. 2019 - Pohádkové lázně Rožnov p. R.
 • Ukázka hasičů ze Závišic
 • Opékání s myslivci - společně se ZŠ

ČERVEN 2019

1. 6. 2019 - Den dětí

8. 6. 2019 - Mezinárodní den oceánů

14. 6. 2019- Den květů

16.  6. 2019 - Den otců

 • Oslava Dne dětí v MŠ - soutěžní dopoledne na školní zahradě
 • Den otců - 14. 6. 2019 - od 1600 
 • Přenocování s předškoláky + Pasování na školáky - 20. 6. 2019 - 1600 + Ekologická výchova - Tajemství noci
 • Ekologická výchova - Mgr. Lenka Bakalová - Jedeme k moři - 25. 6. 2019
 • Návštěva včelaře v Závišicích

 

Back to Top