Up

Dokumenty škola

Informace o zpracování osobních údajů
Výsledek šetření stížností
Odhlášení žáka ze školy
Uvolnění žáka ze školy
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o přijetí žáka, k přestupu z jiné školy
Žádost o slovní hodnocení
Žádost o pokračování v základním vzdělávání po skončení povinné školní docházky
Přihláška do 1. ročníku 2019
Zpráva o škole v přírodě
Úplata za vzdělávání ve ŠD
Rozpočet na rok 2020 a střednědobý rozpočet
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
 
 
Powered by Phoca Download
Back to Top