Rozvrh hodin platný od 9. 9. 2019

Rozvrh hodin pro 1. ročník:

 

1.

8:00-8:45

2.

8:55-9:40

3.

10:00-10:45

4.

10:55-11:40

5.

11:50-12:35

6.

13:00-13:45

Pondělí

 Čj

Plavání Plavání Pč     

Úterý

Čj 

 M  Aj Vv     

Středa

Čj

  M  Prv Čj    

Čtvrtek

 Čj

 M  Čj  M

  

 

Pátek

 Čj

Prv   Čj Hv    

 

Rozvrh hodin pro 2. ročník:

 
 

1.

8:00-8:45

2.

8:55-9:40

3.

10:00-10:45

4.

10:55-11:40

5.

11:50-12:35

6.

13:00-13:45

Pondělí

Čj

 Plavání Plavání    

Úterý

 Čj

 M  M  Vv Aj  

Středa

 Čj

M Prv   Čj  Čj  

Čtvrtek

 Čj

M Čj  M

 

 

Pátek

Čj 

 Prv  Čj Hv    

 
 
 
 

Rozvrh hodin pro 3. ročník:

 

1.

8:00-8:45

2.

8:55-9:40

3.

10:00-10:45

4.

10:55-11:40

5.

11:50-12:35

6.

13:00-13:45

Pondělí

 Čj

 Plavání Plavání Čj M  

Úterý

 Čj

Aj  Čj Čj  Prv Vv 

Středa

Aj

 Čj  M Prv  

Čtvrtek

Čj 

 M Čj Prv

Aj

 

Pátek

 Čj

M Hv   Pč    

 
 
 
 

Rozvrh hodin pro 4. ročník:

 

1.

8:00-8:45

2.

8:55-9:40

3.

10:00-10:45

4.

10:55-11:40

5.

11:50-12:35

6.

13:00-13:45

Pondělí

Čj

 Plavání Plavání Aj  

Úterý

 Čj

M  Čj Čj  Vl  Vv

Středa

Čj

Aj   M  M  Vv  

Čtvrtek

Čj 

 Aj Čj  Přv

Vl

 

Pátek

 Čj

M Hv    

 

 

Rozvrh hodin pro 5. ročník:

 

1.

8:00-8:45

2.

8:55-9:40

3.

10:00-10:45

4.

10:55-11:40

5.

11:50-12:35

6.

13:00-13:45

Pondělí

 Čj

Plavání Plavání  M  Aj Pč 

Úterý

Aj 

 Přv  Čj  Vl Čj

Středa

 M

 M  IKT Vv Vv   

Čtvrtek

Čj 

Čj  Čj

Vl

 

Pátek

Aj

 Čj Hv  Čj    

 

Vysvětlivky: Pč - pracovní činnosti

 

Back to Top