Plán akcí na šk. rok 2017/2018

 

Září

4.9. - Zahájení šk. roku

8.9. - Zahájení plaveckého výcviku

27.9. - Cvičení v přírodě

28.9. - Státní svátek

29.9. - Dopravní hřiště

 

 

Říjen

 4.10. - Jablíčkový den

25.10 - Bruslení v Kopřivnici

26. a 27.10. - Podzimní prázdniny

 

Listopad

 7.11 - Keramické dílny - projektové vyučování

15.11 - Planetárium Ostrava

17.11. - Státní svátek

20.11. - Fyzikální pokusy - interaktivní výstava (ve škole)

20.11. - Třídní schůzky (15:30)

28.11. - Dopravní výchova - teorie ve škole

30.11. - Rozsvěcování vánočního stromu a příjezd Mikuláše - 16:30 před školou

 

 

Prosinec

5.12. -   Mikuláš ve škole - projektový den

12.12. - Vánoce na dědině 1. a 2. ročník - vzdělávací program - Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod           

            Radhoštěm

14.12. - Vánoční besídka + jarmark - 16:00 pohostinství "U Kremlů"

15.12. - Návštěva filmového představení - Kino Puls Kopřivnice

19.12. - Turnaj v miniházené - vybraní žáci - Nový Jičín

20.12. - Půjdem spolu do Betléma - vzdělávací program - Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm

21.12. - Vánoční nadílka v ZŠ

 

 

Leden

 9.1. - Turnaj v miniházené - Nový Jičín

11.1. - Focení prvňáčků

31.1. - Rozdání vysvědčení

 

Únor

 2.2. - Pololetní prázdniny

 6.2. - Divadelní představení - KDK

11.2. - Maškarní bál

12. - 16.2. - Lyžařský výcvik (zrušen)

19. - 23.2. - Jarní prázdniny

 

Březen

 7.3. - Okrskové kolo recitační soutěže - KDK

14.3. - Výstava v Lubině - významné české osobnosti

26.3. - Nocování ve škole

26.3. - Školní kolo pěvecké soutěže

27.3. - Jarní koncert sborů a kapel kopřivnických škol - KDK

28.3. - Okresní turnaj v pexesu žáků 1. a 2. ročníků - 9:00, Zasedací místnost OU Závišice

29.3 - 30.3. - Velikonoční prázdniny

 

 

Duben

 

 

 

Květen

 

 

 

Červen

 

 

 

Back to Top