Plán akcí na šk. rok 2020/2021

 

Září

 7. 9. - Projektový den "Roušky pro každého"

18. 9. - Cvičení v přírodě

28. 9. - Státní svátek

29. 9. - Jablíčkový den

 

Říjen

7. 10. - Projektový den "Záložka do knihy spojuje školy" - čtenářské dílny

9.10. - pěší túra na Libotín

15. 10. - Projektový den "Halloween"

28. 10. - Státní svátek

29. - 30. 10. - Podzimní prázdniny

 

Listopad

 17.11. - Státní svátek

 18.11. - Zahájení prezenční výuky pro 1.-3.r. 

 20.11. - Tělesná výchova trochu jinak - pěší túra na Bubla ranč

 20.11. - Instalace nových interaktivních tabulí

 27.11. - Pěší túra na Štramberk

 30.11. - Zahájení adventního losování dárečků

 

Prosinec

 4. 2. - Projektový den "Mikuláš ve škole"+ Mikulášské dílničky

 9.12. - Slavnostní předávání Slabikáře v 1. ročníku

11.12.- Sférické kino - projektový den ve škole

14.12. - Projektový den mimo školu U6

17.12. - Projektové vyučování "Co teď, co potom" - hospic Strom života

18.12. - Posezení u vánočního stromu - projektový den Vánoce a zvyky

21.-22.12. - Covidové prázdniny

23.12. - vánoční prázdniny

 

Leden

4.1. - zahájení školního vyučování

7.1. - ŠD - pěší túra na mysliveckou chatu

13.1 - ŠD - hrátky na sněhu a bobování

15.1. - ŠD - hrátky na sněhu

18.1. - ŠD - O nejkrásnější sněhový výtvor

27.1.- Tělocvik na sněhu

28.1. - Vysvědčení

29.1. - Pololetní prázdniny 

 

Únor

3.2. - Maškarní tvoření v ŠD

12.2. - Keramické dílničky 

26. 2. - Pěší túra na Libotín

 

Březen

 8. 3. - 12. 3. - Jarní prázdniny

 

Duben

13.4. - Zápis do 1. ročníku ZŠ 

 

 Květen

21. 5. - Projektový den "Stavění města"

26. 5. - ŠD - Keramické tvoření, ptáčci

 

Červen

1.6. - Den dětí 

8.6. - Focení tříd

23.6. - Školní výlet - "Beskydské nebe", Frenštát pod Radhoštěm

29.6. - Opékání s myslivci 

30.6. - Vysvědčení

 

 

 

 

 

 

Back to Top