Plán akcí na šk. rok 2019/2020

 

Září

 9. 9. - Zahájení plaveckého výcviku.

10. 9. - Třídní schůzky.

26. 9. - Jablíčkový den.

 

Říjen

1. 10. - Zahájení zájmových aktivit.

1. 10. - Třídní schůzky 1. a 2. ročník.

15. 10. - Fotografování prvňáčků.

18. 10. - Dopravní výchova - praktická část. Dopravní hřiště v Kopřivnici.

23. 10. - Ekologická výchova "Příběh jednoho odpadu" - 1. a 2.r. (v budově ZŠ). Občanské sdružení Hájenka.

23. 10. - Ekologická výchova "Energie hýbe světem" - 3., 4. a 5.r. (v budově ZŠ). Občanské sdružení Hájenka.

25. 10. - První pomoc - beseda.

29. - 30. 10. - Podzimní prázdniny.

 

Listopad

4. - 8. 11. - Škola v přírodě (2. - 5. r.).

15. 11. - "Věř si" - preventivní program o šikaně.

19. 11. - Třídní schůzky.

22. 11. - Vánoční tvoření - projektový den

25. 11. - Svačinkový den - 5.r.

28. 11. - Rozsvěcování vánočního stromu a příjezd Mikuláše.

 

Prosinec

9. - 13. 12. - Lyžařský kurz 1. a 2. ročník - Bílá

13. 12. - Vánoční besídka a jarmark.  

18. 12. - Bruslení - Kopřivnice.

 

Leden

6. 1. - Zahájení vyučování

27. 1 - Svačinkový den - 3. - 4. r.

30. 1. Recitační soutěž - školní kolo

30. 1. - Vysvědčení

31. 1. - Jednodenní pololetní prázdniny

 

Únor

 

12. 2. - Prevence neg. jevů - Krizové situace - 1. - 2.r.

12. 2. - Prevence neg. jevů - Rozvoj komunikačních dovedností, řešení konfliktních situací - 3. - 5.r.

15. 2. - Maškarní ples

24. - 28. 2. - Lyžařský výcvik - 4. - 5.r.

 

Březen

2. 3. - 8. 3. - Jarní prázdniny

31. 3. - Výukový program - ZOO Ostrava

 

 

Duben

 8. 4. - Velikonoční turnaj v pexesu - 1. - 2.r.

 

 Květen

 

 

Červen

17. 6. - Okresní kolo v atletice - Závišický ovál

23. 6. - Pasování na čtenáře, rozloučení s páťáky

30. 6. - Vysvědčení

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top