Plán akcí na šk. rok 2018/2019

 

Září

  3. 9. - Zahájení šk. roku (viz. aktuality)

10. 9. - Zahájení plaveckého výcviku

11. 9. - Třídní schůzky (15:30)

21. 9. - Fotografování prvňáčků (7:50)

 

Říjen

11. 10. - Schůze spolku rodičů (16:00)

22. 10. - Svačinkový den

26. 10. - Dopravní výchova (teorie ve škole) - 8:00 - 9:30 - 3. r.

                                                                       10:00 - 11:30 - 4. - 5.r.

29. - 30. 10. - Podzimní prázdniny

 

Listopad

  9. 11. - Cvičení v přírodě (Borovecké rybníky)

19. 11. - Třídní schůzky (15:30)

20. 11. - Projektový den - Mikuláš - dílničky

30. 11. - Příjezd Mikuláše - rozsvěcování vánočního stromu

 

Prosinec

  7. 12. - Muzeum Frenštát pod Radhoštěm - vánoční program

14. 12. - Dopravní výchova - teorie v budově školy (2. - 5.r.)

19. 12. - Bruslení v Kopřivnici

19. 12. - Vánoční besídka + jarmark ( U Kremlů)

22. 12 - 2. 1. - Vánoční prázdniny

 

Leden

 28. 1. - Svačinkový den - 5. r.

 30. 1. - Recitační soutěž

 

Únor

18. - 22. 2. - Lyžařský výcvik (4. - 5.r.) - Kopřivnice

18. - 22. 2. - Lyžařský výcvik (1.r.) - Pálkovice

 

Březen

6. 3. - Keramická dílna pro maminky - 15:30

16. 3. - Maškarní ples

28. 3. - Den otevřených dveří

29. 3. - Večer s Andersenem - nocování v knihovně

 

Duben

8. 4. - Zápis do 1. ročníku

11. 4. - Lubinský 1. - 5.r.

16. 4. - Pexesový turnaj 1. - 2.r.

18. 4. - 22. 4. - Velikonoční prázdniny

23. - 27. 4. - Škola v přírodě (3. - 5.r.)

 

 Květen

15. 5. - Hasík 1. - 2.r. - ZŠ

16. 5. - Florbalový turnaj - Tichá

21. 5. - Besídka "Den matek" - 16:00 

28. 5. - Lubinská střela - ZŠ Lubina

29. 5. - Hasík 1. - 2.r.

 

Červen

14. 6. - Okresní kolo závodů v atletice - hřiště v Závišicích

 

 

 

 

 

Back to Top