Dopravní hřiště - 29. 9. 2017

V pátek 29. 9. 2017 proběhne na dopravním hřišti v Kopřivnici praktická výuka. Odjezd od školy: 7,45! S sebou: sportovní oblečení a obuv přiměřené počasí, pláštěnku, přilbu a svačinu. Po návratu do školy proběhne teoretická část dopravní výchovy. Vyučování bude ve všech ročnících ukončeno v 11,40.


 

 

Cvičení v přírodě - 27. 9. 2017

Ve středu 27. září se v naší škole uskuteční "Cvičení v přírodě". Děti přijdou do školy sportovně oblečeny. Do batůžku si vezmou svačinu, pití, pláštěnku a dle zájmu i špekáček na opečení.  Do školy bychom se měli vrátit okolo půl dvanácté. Akce se koná jen za pěkného počasí. Vyučování tento den končí po návratu z cvičení.

  

Org. šk. roku 2017/2018 - termíny prázdnin

Zahájení šk. roku :        4. 9. 2017

Podzimní prázdniny:    26. - 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny:      23. 12. 2017 - 2. 1. 2018

Pololetní prázdniny:      2. 2. 2018

Jarní prázdniny:          19. 2. - 25. 2. 2018

Velikonoční prázdniny: 29. 3 - 30. 3. 2018


 

Zahájení školního roku - 4. 9. 2017

Začátek školního roku

Po dvou měsících jsme se 4. září 2017 opět sešli, abychom společně v tělocvičně zahájili nový školní rok 2017/2018 v Závišicích.

V letošním roce nastoupilo do 1. ročníku celkem 8 dětí a celkově zasedlo do lavic 54 žáků.

Po úvodním proslovu a písničce se žáci rozešli se svými rodiči a učiteli podívat do tříd.

Sladkou tečku na závěr zahájení školního roku nám opět připravil pan starosta, který nás pozval do "Kremla" na velký pohár.

Přejeme všem dětem i rodičům úspěšný školní rok, trpělivost při práci a radost z úspěchů.

Učitelský sbor


 

Třídní schůzky - 12. 9. 2017

V úterý 12. 9. se v 15:30 konají ve třídách hromadné třídní schůzky.


 

Zahájení plaveckého výcviku - 8. 9. 2017

Plavecký výcvik v tomto šk. roce bude probíhat ve všech ročnících již od 8. 9. do 24. 11. 2017 (10 lekcí), a to vždy v pátek od 9:30 do 10:45.

Na bazén si děti vezmou: plavky, ručník, mýdlo, dívky gumičku na vlasy a dle uvážení pl. čepici.


 

Zahájení šk. roku 2017/2018 - 4. 9. 2017

Nový školní rok bude zahájen v pondělí 4. 9. 2017 v 8 hodin v tělocvičně školy. Po krátkém přivítání se všichni přesuneme do tříd, ve kterých se s žáky přivítají jejich třídní učitelé. Vyučování bude tento první den ukončeno v 8:30  již tradičním zmrzlinovým pohárem " U Kremlů".

Provoz šk. družiny a šk. jídelny bude zahájen od 5. 9. 2017.

V úterý 5. 9. končí vyučování ve všech ročnících v 11:30.

Vyučování podle rozvrhu bude zahájeno ve středu 6. 9. 2017.

Od pátku 8. 9. 2017 bude zahájen plavecký výcvik.

Třídní učitelé:

1. a 2. ročník - Mgr. Aleš Jarolím

3. ročník  - Mgr. Jarmila Štěpánová

4. a 5. ročník - Mgr. Blanka Chmelařová

Školní družina - Žaneta Jadrníčková


 

Seznam šk. pomůcek pro šk. rok 2017/2018

!!!!    Sešity budou zakoupeny školou a poté vyúčtovány.!!!            

 

1. ročník

• Obaly na učebnice a sešity

• 3 tužky (trojhranné, silné, doporučuji Stabilo EASY graph)

• Desky na písmena

• Papuče s plnou patou

• Cvičební úbor: tričko, kraťasy nebo tepláky, botasky nebo jarmilky v plátěném pytlíku

• Zástěrka na výtvarnou výchovu 

 

2. ročník 

• Nůžky

• Lepidlo tuhé (větší váleček, nejlépe Kores)

• 3 trojhranné tužky č. 2

• Strouhátko

• Trojhranné pastelky (nejlépe hrubé)

• Pero

• Guma

• Fixy

• Rovné pravítko 20 cm

• Obaly na učebnice a sešity

• Papuče s plnou patou

• Cvičební úbor: tričko, kraťasy nebo tepláky, botasky nebo jarmilky v plátěném pytlíku

• Pomůcky do výtvarné výchovy (vodové a temperové barvy, voskové pastelky, 3 štětce – 1 x plochý, 2 x kulatý, sada barevných papírů, modelína, igelit na zakrytí lavice, savou utěrku)

 

3. – 5. ročník 

• Nůžky

• Lepidlo tuhé (větší váleček, nejlépe Kores)

• 3 trojhranné tužky č. 2

• 1 tužka č. 3

• Strouhátko

• Trojhranné pastelky (nejlépe hrubé)

• Pero

• Guma

• Fixy

• Rovné pravítko 30 cm

• Trojúhelník s ryskou

• Kružítko

• Obaly na učebnice a sešity

• Papuče s plnou patou

• Cvičební úbor: tričko, kraťasy nebo tepláky, botasky nebo jarmilky v plátěném pytlíku

• Pomůcky do výtvarné výchovy (vodové a temperové barvy, voskové pastelky, 3 štětce – 1 x plochý, 2 x kulatý, sada barevných papírů, modelína, igelit na zakrytí lavice, savou utěrku)

 

Vyúčtování tř. fondů za šk. rok 2016/2017

Zůstatky tř. fondu u žáků 1. ročníku budou převedeny do tř. fondu následujícího šk. roku.

Zůstatky tř. fondu u žáků 2. - 5. ročníku budou vyplaceny v hotovosti na konci šk. roku.


 

 

Poslední týden šk. roku 2016/2017

V týdnu od 26. 6. do 29. 6. bude končit vyučování ve všech ročnících v 11:40.

V pátek 30. 6. bude rozdáno vysvědčení za II. pololetí šk. roku 2016/2017. V 8:30 se všichni společně přesuneme do pohostinství "U Kremlu", kde si děti pochutnají na zmrzlinovém poháru, na který je již tradičně zve pan starosta. V 9 hodin si rodiče své děti, v již zmíněném pohostinství, vyzvednou. Do školy se již žáci nebudou vracet.

Oběd ani odpolední družina již 30. 6. není.


 

Odevzdávání učebnic - 26. 6. 2017

V pondělí 26. 6. budou vybírány učebnice od žáků 2. - 5. ročníku, žákům 1. ročníku učebnice zůstávají.


 

Back to Top