INFORMACE Z ČLENSKÉ SCHŮZE

Výtah informací z členské schůze Spolku rodičů při Základní škole a Mateřské škole Závišice, z, s., která se konala 15. 2. 2018 v sále Pohostinství u Kremlů naleznete zde:

http://zszavisice.cz/index.php/spolek-rodicu/dokumety


 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK BUDE!!!

Protože se počasí umoudřilo, bude realizován lyžařský výcvik.

Omlouváme se rodičům za chybu termínu v přihláškách, platí níže uvedené:

 

Termín - 14. - 16. 2. 2018

Místo - sjezdovka Kopřivnice (Červený kámen)

Kdo - žáci 4. - 5. ročníku (maximálně 25 dětí - 2 skupiny po 10 dětech, kter povedou instruktoři lyžování). Volná místa doplníme žáky nižších ročníků.

Výuka - výuku, pomůcky a lektory zajišťuje p. Hanzelková z DDM Kopřivnice

Cena - 600,-

Doprovod - Aleš Jarolím, Šárka Chalupová

Odjezd bude vždy ráno v 8:00 od školy a návrat kolem 12:30, opět ke škole.


 

Divadelní představení - 6. 2. 2018

V úterý 6. 2. jedeme do Kopřivnice na divadelní představení "Líná strašidla". Začátek představení je v 10 hodin. Termín tohoto představení nám byl kulturním domem potvrzen až dnes (5. 2.). Z tohoto důvodu jsme Vás o tomto představení nemohli informovat dříve. Děkujeme za pochopení.


 

Recitační soutěž - 1. 2. 2018

Ve čtvrtek 1. 2. se na naší škole koná školní kolo recitační soutěže "Přehlídka dětských recitátorů".


 

Vysvědčení - 31. 1. 2018

Ve středu 31. 1. bude rozdáno vysvědčení za I. pololetí šk. roku 2017/2018.


 

Fotografie žáků 1. třídy

Kdo z rodičů žáků 1. třídy bude mít zájem o fotografie svého dítěte v elektronické podobě, nechť mi dá vědět na tento email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Aleš Jarolím


 

Zkrácený provoz šk. družiny - 1. 2. 2018

Ve čtvrtek 1. 2. bude provoz školní družiny ukončen v 15:00 hodin.


 

Maškarní ples - 11. 2. 2018


 

ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU

Spolek rodičů při Základní škole a Mateřské škole Závišice, z. s.

IČ: 06740839, Závišice 110, Kopřivnice 742 21

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tel: 591 141 126, 591 141 125

 

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Výbor svolává členskou schůzi nově založeného Spolku rodičů při Základní škole a Mateřské škole Závišice, z. s., která se bude konat ve čtvrtek 15. února 2018 v 16:00 v sále Pohostinství u Kremlů.

Spolek rodičů při Základní škole a Mateřské škole Závišice, z. s. je spolek založený za účelem naplňování společného zájmu, kterým je výchova dětí a mládeže a vytváření prostorových materiálních a organizačních podmínek pro jejich uplatnění. Je žádoucí, aby se členem stal každý rodič nebo zákonný zástupce žáka naší školy. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

Program členské schůze:

1) Zahájení členské schůze (kontrola usnášeníschopnosti)

2) Volba ověřovatele a zapisovatele zápisu z členské schůze

3) Schválení navrženého programu jednání členské schůze

4) Představení Spolek rodičů při Základní škole a Mateřské škole Závišice, z. s.

  • účel spolku
  • seznámení se stanovami
  • orgány spolku
  • členství (přihlášky, příspěvek)

5) Přijímání přihlášek

6) Volba členů kontrolní komise

7) Plán činnosti spolku na druhé pololetí školního roku 2017/2018

8) Diskuse

9) Závěr

Stanovy spolku naleznete na webových stránkách školy v nové záložce Spolek rodičů.

 

Těšíme se na Vaši účast.

Bohdana Jarolímová

Předseda


 

Maškarní bál - prosba

V neděli 11. 2. 2018 se koná Maškarní bál. Prosíme rodiče, kteří mají možnost, aby přispěli do tomboly věcným darem vhodným pro děti ve věku od 3 do 10 let (drobností, hračkou, školní pomůckou...). Nepoškozené dary noste, prosím, do čtvrtku 8. 2. 2018, abychom tombolu stihli včas připravit. Za pomoc moc děkujeme.


 

 

Focení prvňáčků - 11. 1. 2018

Ve čtvrtek 11.1.  proběhne v 8 hodin v I. třídě tradiční focení prvňáčků. 


 

Back to Top