Členské příspěvky - spolek

Žádáme rodiče, kteří ještě nezaplatili členské příspěvky na II. pololetí školního roku 2018/2019, aby tak učinili co nejdříve.

Příspěvek ve výši 500,- Kč posílejte na účet spolku: 225097448/0600 pod variabilním symbolem (číslo přihlášky dítěte), případně uveďte jméno dítěte.

V dubnu proběhne členská schůze spolku, kde budou vybraní zástupci jednotlivých tříd a budeme také volit kontrolní komisi spolku. Případní uchazeči, kteří by měli zájem o tuto funkci můžou kontaktovat Bohdanu Jarolímovou (tel. 739 371 952). Budeme se těšit na případnou spolupráci.

 


 

MAŠKARNÍ BÁL - prosba

V sobotu 16. 3. 2019 se koná Maškarní bál. Prosíme rodiče, kteří mají možnost, aby přispěli do tomboly věcným darem vhodným pro děti ve věku od 3 do 10 let (drobností, hračkou, školní pomůckou...). Nepoškozené dary noste, prosím, do čtvrtku 14. 3. 2019, abychom tombolu stihli včas připravit.

Za pomoc moc děkujeme.


 

 

MAŠKARNÍ PLES


 

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY


 

Pololetní prázdniny - 1. 2. 2019

V pátek 1. 2. 2019 jsou pololetní prázdniny. Neposílejte, prosím, tento den své děti do školy. Děkujeme.


 

Vysvědčení za I. pololetí - 31. 1. 2019

Ve čtvrtek 31. 1. bude rozdáno vysvědčení za I. pololetí šk. roku 2018/2019. Vyučování tento den končí ve všech ročnících v 11:40.

Míčové hry proběhnou tento den v době od 12:00 do 13:00 hodin.


 

Recitační soutěž - 30. 1. 2019

Ve středu 30. 1. se na naší škole koná školní kolo recitační soutěže "Přehlídka dětských recitátorů".

Účast všech je povinná.


 

Miniházená - 29. 1. 2019 (vybraní žáci)

V úterý 29. 1. se v Novém Jičíně koná druhé kolo novojičínské ligy základek v miniházené. Turnaj se koná v hale ABC na stadionu TJ Nový Jičín. Odjezd v 8:15 autobusem MHD. Návrat 12:30. S sebou sportovní oděv a obuv, svačinu, pití. Odpolední vyučování proběhne dle rozvrhu.


 

Svačinkový den - 28. 1. 2019

V pondělí 28. 1. proběhne další svačinkový den, který bude mít na starost 5. ročník. Nachystejte, prosím, dětem nějaké drobné, aby si mohly zakoupit malou svačinku. Děkujeme.


 

Back to Top