Focení tříd - 5. 6. 2019

Ve středu 5. června proběhne tradiční focení žáků - pouze celé třídní kolektivy.


 

Ukončení činnosti zájmových útvarů - 31. 5. 2019

V měsíci květnu bude ukončena činnost zájmových útvarů (míčové hry, mažoretky, dramatický.......) ve šk. roce 2018/2019.


 

Vzdělávací akce pro rodiče - MAP Kopřivnice


 

Plavecký výcvik (zbývající hodina z podzimu) - 3. 5. 2019

V pátek 3. 5. jedeme na krytý bazén do Kopřivnice, kde proběhne poslední hodina plavecké výuky (v říjnu, nám z důvodu podzimních prázdnin, jedna odpadla). Na bazén si děti vezmou: plavky, ručník, mýdlo, dívky gumičku na vlasy a dle uvážení pl. čepici. Od školy odjíždíme v 9 hodin. Vyučování končí po návratu z bazénu (11:30). Provoz družiny končí v tento den v 15 hodin.


 

Výlet do ZOO Ostrava - 2. 5. 2019

Ve čtvrtek 2. 5. jedeme s dětmi do ZOO Ostrava. Odjezd od školy je v 8 hodin. Zpátky ke škole bychom se měli vrátit přibližně ve 13 hodin. S sebou si děti vezmou batoh, svačinu, pití a pláštěnku.


 

Zkrácený provoz školní družiny - 23. 4. - 26. 4. 2019

Z důvodu ŠKOLY V PŘÍRODĚ bude od úterý 23. 4. do pátku 26. 4. školní družina v provozu od 6:00 do 15:00 hodin.  Děkujeme za pochopení.


 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY - rozhodnutí


 

Třídní schůzky - 15. 4. 2019

V pondělí 15. 4. se v 15:00 konají ve třídách hromadné třídní schůzky.


 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


 

ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU


 

Členské příspěvky - spolek

Žádáme rodiče, kteří ještě nezaplatili členské příspěvky na II. pololetí školního roku 2018/2019, aby tak učinili co nejdříve.

Příspěvek ve výši 500,- Kč posílejte na účet spolku: 225097448/0600 pod variabilním symbolem (číslo přihlášky dítěte), případně uveďte jméno dítěte.

V dubnu proběhne členská schůze spolku, kde budou vybraní zástupci jednotlivých tříd a budeme také volit kontrolní komisi spolku. Případní uchazeči, kteří by měli zájem o tuto funkci můžou kontaktovat Bohdanu Jarolímovou (tel. 739 371 952). Budeme se těšit na případnou spolupráci.

 


 

Back to Top