ZŠ Závišice má talent

V úterý, 10. února, se na naší škole konal první ročník soutěže „ZŠ Závišice má talent“. Děti vystupovaly jednotlivě, ve dvojicích nebo trojicích či čtveřicích a předvést mohly cokoliv ze svého talentu. Viděli jsme taneční vystoupení, slyšeli nadané zpěváky a flétnisty, navštívila nás jedna kouzelnice, gymnastky, rozesmál nás jeden bavič a mnoho dalších. Porota, ve které zasedli Vojta, Šimon a Julie z páté třídy, to neměla při vyhodnocování prvních tří míst vůbec jednoduché. Děti si navzájem vytvořily příjemnou atmosféru a na každého odvážlivce čekala sladká odměna. Celou soutěží, kterou připravili a zorganizovali žáci pátého ročníku, nás provázel moderátor Vojta L..

1. místo - Alice Najzarová (kouzla)

2. místo - Veronika Křenková, Tereza Gajdušková (gymnastika)

3. místo - Michal Kuběna (flétna)


 

Zápis do 1. třídy

V úterý 10.2. se na naší škole konal zápis do 1. třídy. Letos k zápisu přišlo 19 dětí, které plnily úkoly prověřující jejich školní zralost a připravenost. Všem rodičům zapsaných dětí děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se v září na spolupráci.


 

Maškarní ples - 28.2.2015


 

Bruslení v Kopřivnici - 29.1.2015

 Odjezd od školy v 9 hodin. Po návratu z bruslení bude rozdáno vysvědčení za 1. pololetí.


 

Velký Svět Techniky Ostrava - 22.1.

Ve čtvrtek 22.1. navštívíme areál Dolní Vítkovice, ve kterém si prohlédneme Velký Svět Techniky.  Svět techniky
nabízí stovky zábavných atrakcí, které děti pobaví a poučí v nejrůznějších oblastech života, přírodních i technických vědách. Odjezd od školy je v 9 hodin. Návrat je plánován okolo 14. hodiny. Oběd bude posunut dle příjezdu.

 

Unikátní Velký svět techniky v ostravské Dolní oblasti Vítkovice slavnostně otevírá už tento pátek. Dělníci dolaďují poslední detaily.


 

Besedy Renarkon - 1.blok - 19.1.

Tento rok nás opět navštíví se svým programem společnost Renarkon. A co nás tento rok čeká?

Tento program je složený ze tří bloků v délce trvání 90 minut/1 blok.

Jednotlivé bloky by měly mít mezi sebou minimálně měsíční časový odstup.

Program pro 1. - 3.r.

1.blok (19.1.) Prožitkový program zaměřený na sebepoznání, rozlišení lidských vlastností, rozvoj komunikačních dovedností, řešení konfliktních situací a dosažení kompromisu za použití modelové situace a slušného chování. Využívá hravých technik s relaxačními prvky.

 Program pro 4. - 5.r. 

1.blok (19.1.) Prožitkový program zaměřený na zprostředkování prožitku, pozitivní zpětné vazby vrstevníků, podpora individuality, zdravé sebeúcty a uplatnění ve třídě.


 

 

 

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

V úterý 10.2. 2015 se v budově školy koná od 14 hodin zápis do 1. třídy.


 

Nový rozvrh hodin

Od pondělí 5.1. bude platit nový rozvrh hodin (viz záložka Rozvrh hodin).


 

Posezení u stromečku

V pátek 19. 12.  jsme poslední školní den v tomto roce oslavili společným posezením u vánočního stromečku. Děti si společně zazpívaly koledy, ochutnaly přinesené vánoční cukroví a nakonec si rozdaly dárečky, které si vzájemně pod stromeček nadělily. 


 

 

Filmové představení

Ve čtvrtek 18.12. jsme navštívili filmové představení v kině Puls v Kopřivnici, které pro nás bezplatně zajistila firma Brose. Tentokrát to byla nová pohádka "Tři bratři".


 

Back to Top