Maškarní ples - 28.2.2015


 

Bruslení v Kopřivnici - 29.1.2015

 Odjezd od školy v 9 hodin. Po návratu z bruslení bude rozdáno vysvědčení za 1. pololetí.


 

Velký Svět Techniky Ostrava - 22.1.

Ve čtvrtek 22.1. navštívíme areál Dolní Vítkovice, ve kterém si prohlédneme Velký Svět Techniky.  Svět techniky
nabízí stovky zábavných atrakcí, které děti pobaví a poučí v nejrůznějších oblastech života, přírodních i technických vědách. Odjezd od školy je v 9 hodin. Návrat je plánován okolo 14. hodiny. Oběd bude posunut dle příjezdu.

 

Unikátní Velký svět techniky v ostravské Dolní oblasti Vítkovice slavnostně otevírá už tento pátek. Dělníci dolaďují poslední detaily.


 

Besedy Renarkon - 1.blok - 19.1.

Tento rok nás opět navštíví se svým programem společnost Renarkon. A co nás tento rok čeká?

Tento program je složený ze tří bloků v délce trvání 90 minut/1 blok.

Jednotlivé bloky by měly mít mezi sebou minimálně měsíční časový odstup.

Program pro 1. - 3.r.

1.blok (19.1.) Prožitkový program zaměřený na sebepoznání, rozlišení lidských vlastností, rozvoj komunikačních dovedností, řešení konfliktních situací a dosažení kompromisu za použití modelové situace a slušného chování. Využívá hravých technik s relaxačními prvky.

 Program pro 4. - 5.r. 

1.blok (19.1.) Prožitkový program zaměřený na zprostředkování prožitku, pozitivní zpětné vazby vrstevníků, podpora individuality, zdravé sebeúcty a uplatnění ve třídě.


 

 

 

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

V úterý 10.2. 2015 se v budově školy koná od 14 hodin zápis do 1. třídy.


 

Nový rozvrh hodin

Od pondělí 5.1. bude platit nový rozvrh hodin (viz záložka Rozvrh hodin).


 

Posezení u stromečku

V pátek 19. 12.  jsme poslední školní den v tomto roce oslavili společným posezením u vánočního stromečku. Děti si společně zazpívaly koledy, ochutnaly přinesené vánoční cukroví a nakonec si rozdaly dárečky, které si vzájemně pod stromeček nadělily. 


 

 

Filmové představení

Ve čtvrtek 18.12. jsme navštívili filmové představení v kině Puls v Kopřivnici, které pro nás bezplatně zajistila firma Brose. Tentokrát to byla nová pohádka "Tři bratři".


 

Vánoční besídka

Ve středu 17.12. se ve velkém sále pohostinství "U Kremlů" konala vánoční besídka naší školy. Děti si pro své rodiče a příbuzné připravily pásmo písniček, tanečních a pohybových vystoupení, a to vše bylo provázáno povídáním o vánočních zvycích. Kromě toho si mohli rodiče zakoupit dárečky, které pro ně jejich děti vyrobily.


 

Miniházená

Ve středu 17.12. se na hale ABC v Novém Jičíně uskutečnilo 2. kolo školní ligy v miniházené. Naši borci opět nezklamali a po výborných výkonech obsadili páťáci 1. místo a čtvrťáci 4.místo. Celkem bojovalo o body pět družstev. Gratulujeme.

 


 

Back to Top