Beseda Renarkon- 2. blok - 25.3.

Ve středu 25.3. se v naší škole koná 2. blok programu společnosti Renarkon.

Program pro 2. ročník:  Prožitkový program zaměřený na spektrum volnočasových aktivit a posilování motivace ke smysluplnému využívání volného času.

Program pro 3. ročník: Prožitkový program zaměřený na utváření zdravých vztahů v kolektivu. Důraz je kladen na nezbytnost dodržování pravidel v rámci školní třídy i jiných oblastí lidského života.

Program pro 4. ročník: Prožitkový program zaměřený na vzájemnou toleranci, citlivou vnímavost vůči druhému, schopnost navazování kontaktů s vrstevníky a posilování vzájemné spolupráce.

Program pro 5. ročník: Prožitkový program zaměřený na podporu a rozvoj soudržnosti a spolupráce ve skupině, vzájemné úcty a tolerance, posilování komunikačních dovedností a respektu.

2. blok pro 1. ročník je přeložen na měsíc květen (nemoc lektora).


 

 

Tonda Obal na cestách - 24.3.

V úterý 24.3. navštíví naší školu lektoři s programem "Tonda Obal na cestách". Na akci se žáci dozvědí, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Budou mít také možnost podívat se na vzorky recyklovaných materiálů.


 

Velikonoční dílny - 19.3.

Ve čtvrtek 19.3. zveme všechny maminky na velikonoční dílny, které se uskuteční v budově naší školy od 16,00 hodin. Vyrábět se budou krásné velikonoční věnce z krepového papíru. S sebou: nůžky, přezůvky a 60,-  na materiál.

Zájemci se mohou přihlásit i telefonicky na č.: 591141127

Zelený velikonoční věnec


 

ČEZ Street hockey - 18.3.

V letošním roce jsme se poprvé zúčastnili žákovského florbalového turnaje "ČEZ Street hockey", který je určen žákům prvních až sedmých tříd základních škol. Ve středu 18.3. jsme se v oblastním kole tohoto turnaje střetli s týmem ZŠ Alšova z Kopřivnice. Na družstvo, které  pravidelně v této soutěži postupuje až do "Velkého finále" v Ostravě, jsme opravdu nestačili a po dvou porážkách ( 0:11 a 0:9)  naše účast v tomto turnaji skončila.

 

                                   


 

Lašské muzeum - 17.3.

V úterý 17.3. jsme navštívili Lašské muzeum v Kopřivnici, ve kterém jsme zhlédli  výstavu " Zdeněk Burian: Malíř z Kopřivnice". Děti si zde prohlédly nejen ilustrace k dobrodružné literatuře, ale také náčrty jeho pravěkých rekonstrukcí či portrétní tvorbu. Výstava se koná u příležitosti 110. výročí malířova narození.

                                                   


 

Návštěva knihovny - 16.3.

Protože březen patří každoročně čtenářům, navštívili jsme s dětmi v pondělí 16.3. místní knihovnu. Paní knihovnice nás po knihovně provedla, vysvětlila nám jak to v knihovně chodí (registrace, půjčování a vracení knih, uspořádání knih v knihovně, jak s knihami zacházet) a upozornila děti na zajímavé a pěkné knížky, které by si mohly v knihovně vypůjčit. Ve volné chvíli si mohli všichni nabízené knihy prolistovat a někteří se pustili i do čtení. A protože byl březen, mohli se všichni zájemci o dobrou četbu zaregistrovat tentokrát zdarma. Tuto možnost také mnoho z nich využilo a z knihovny vycházela většina dětí z knihou v ruce.