Testování žáků 5. ročníku

V letošním školním roce jsme byli ČŠI vybráni k celoplošnému testování žáků 5. ročníků. Testování proběhne v měsíci květnu a v naší škole se zúčastní všichni žáci 5. ročníku. Testy probíhají na PC. V případě zájmu budeme o výsledcích testování informovat zákonné zástupce. Testování proběhne v rámci vyučování. Žáci mohou být testování z českého jazyka, matematiky a všeobecných znalostí.


 

Bruslení v Kopřivnici - 14. 3. 2017

V úterý 14. 3. 2017 pojedeme od 9,00 do 11,00 hodin bruslit na zimní stadion do Kopřivnice. Po návratu bude pokračovat výuka do 12,30. S sebou: brusle, vhodné oblečení a rukavice.


 

Požární ochrana očima dětí 2017

Stejně jako v minulosti tak i v roce 2017 vyhlásilo Okresní sdružení hasičů Nový Jičín soutěž "Požární ochrana očima dětí". A stejně jako loni tak i letos se této soutěže zúčastnila i naše škola. V únoru děti malovaly v družině výkresy s hasičskou tématikou a 21. února přišel do školy vyhlásit vítěze člen místních hasičů p. J. Lošák. Nejpěknější obrázky postoupily do okresního kola.

V kategorii ZŠ1 (1. - 2.třída) postoupily výkresy těchto malířů : L. Bortlové, H. Procházkové a A. Michálkové.

V kategorii ZŠ2 (3. - 5.třída) postoupily výkresy, které namalovali K. Bartoš a V. Adamská a společný výkres V. Hladké, T. Ficbauerové a N. Gajduškové.


 

Odvoz lyží z lyžařského výcviku - 24. 2. 2017

V pátek 24. 2. proběhne poslední den lyžařského výcviku. Lyže všech dětí budou z chaty k autobusu svezeny auty p. Jaška a p. Šimíčka (děkujeme). Ke škole přijedeme přibližně ve 12:30. Lyže budou uschovány ve škole, kde si je rodiče mohou vyzvednout v odpoledních hodinách.


 

Seznam žáků na lyžařský výcvik

Lyžařského výcviku, který se koná ve dnech 22. 2. - 24. 2. 2017, se zúčastní tito žáci: Bocková Ž., Čípová E., Gajdušek A., Jašek Jan, Michálková P., Mikuš O., Najzarová A., Neuwirth O., Šimíčková N., Marková K., Příhoda J., Štěpánková E., Matulová K., Boháčová T., Procházková D., Štihel J., Ficbauerová T., Jašek Jakub, Jarolímová A., Hyvnar M., Bartoš K.

Náhradníci: Adamská V., Gajdušková N.

Lyže a lyžáky mohou rodiče dětem dovézt na lyžařskou chatu v neděli 19. 2. 2017 mezi 15. a 16. hodinou.


 

Jarní prázdniny - 13. 2. - 19. 2. 2017

Od pondělí 13. 2. do neděle 19. 2. nás čekají jarní prázdniny.


 

Maškarní bál - prosba

V sobotu 4. 3. 2017 se koná Maškarní bál. Prosíme rodiče, kteří mají možnost, aby přispěli do tomboly věcným darem vhodným pro děti ve věku od 3 do 10 let (drobností, hračkou, školní pomůckou...). Nepoškozené dary noste, prosím, do čtvrtku 2. 3. 2017, abychom tombolu stihli včas připravit. Za pomoc moc děkujeme.


 

 

Beseda s myslivci - 20. 2. 2017

V pondělí 20. 2. 2017 proběhne v 8 hodin beseda o myslivosti. Po ukončení besedy půjdou žáci na vycházku do lesa, kde budou pozorovat a hledat stopy lesní zvěře. Děti by měly mít teplé oblečení a pevnou obuv. Po návratu z vycházky bude pokračovat vyučování dle rozvrhu hodin.


 

Kino - 24. 2. 2017

V pátek 24. 2. jedou děti, které  nebudou absolvovat lyžařský výcvik, do kina Puls v Kopřivnici na animovaný film  " Tajný život domácích mazlíčků". Odjezd od školy je v 8 hodin. Po návratu pokračuje výuka dle rozvrhu.

 

Související obrázek


 

Maškarní ples - 4. 3. 2017


 

Lyžařský výcvik - 22. - 24. 2. 2017

Lyžařský výcvik pro žáky 4. a 5. ročníku

 

Termín:   22. - 24. 2. 2017

Místo:      sjezdovka Kopřivnice (Červený kámen)

Kdo:          žáci 4.-5. ročníku (maximálně 20 dětí – 2 skupiny po 10 dětech, které budou vést instruktoři lyžování). Volná místa doplníme žáky nižších ročníků.

Výuka:     výuku, pomůcky a lektory zajišťuje p. Hanzelková Jana z DDM Kopřivnice.

Cena:        700,-  (doprava autobusem, vlek, pitný režim, výuka a lektoři)

Doprovod:  Aleš Jarolím, Šárka Chalupová,

Odjezd bude vždy ráno v 8,00 od školy a návrat bude kolem 12,30 opět ke škole.

Všichni lyžaři musí mít seřízené lyže a doklad o jejich seřízení musí odevzdat nejpozději v den zahájení lyžařského výcviku vedoucímu zájezdu p. Jarolímovi.

Musí mít helmu a lyžařské rukavice, vhodné oblečení. Svačinu.

 

Výsledek obrázku pro sjezdovka červený kámen kopřivnice


 

Back to Top