HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Ukončení 2. pololetí školní roku

 

2. pololetí školního roku bude ukončeno v úterý 30. 6. 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí.

 

Hodnocení na vysvědčení – klasifikace za 2. pololetí

Podle vyhlášky 211/2020 hodnocení za 2. pololetí na vysvědčení zohlední:

1. podklady pro hodnocení získané ve druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. 3. 2020);

2. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl odpovídající podmínky;

3. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec 2. pololetí po obnovení provozu);

4. podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 1. pololetí šk. roku 2019/2020.

Ředitel školy stanovuje tyto změny v hodnocení z platného klasifikačního řádu školy:

– hodnocení všech žáků z chování – velmi dobré (1)

– hodnocení vyučovacích předmětů – žádný žák nebude hodnocen stupněm prospěchu nedostatečný (5)

– klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí

– žákům, kteří  nebudou s hodnocením na vysvědčení spokojeni, zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením

– pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení (stanovené právním předpisem nebo na základě individuálního vzdělávacího plánu), není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě touto Vyhláškou dotčeno

– do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Změna vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, uvádí, že „V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.“

Tzn., že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.


 

POKYNY PRO RODIČE


 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - VYZVEDNUTÍ

Vážení rodiče.

Formulář Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které musí žák (dítě) doložit první den nástupu do ZŠ a MŠ (25. května) si můžete vyzvednout ve škole 11. 5. 2020 od 8,00 – 12,00 hodin  a 12. 5. 2020 od 13,00 – 17,00 hodin. Dokument ke stažení bude i na webových stránkách školy.

Ředitelka školy


 

OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY


 

POKYNY PRO RODIČE ŽÁKŮ


 

KLASIFIKACE ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020


 

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020


 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ - ZÁPIS DO ZŠ


 

Milí rodiče


 

VYÚČTOVÁNÍ PLATEB


 

POZDRAV

Milí rodiče.

Máme za sebou dva týdny změněných podmínek pro výuku našich dětí. Chtěla bych Vám poděkovat za podporu a pomoc, kterou poskytujete svým dětem při plnění školních povinností. Doufám, že komunikace s jednotlivými učiteli je pro Vás bezproblémová a máte možnost tyto úkoly plnit bez větších obtíží, ať už časových nebo technických. Zatím nevíme, jak dlouho tato situace bude trvat, proto pokračujeme v dalším měsíci tak jako dosud. V případě potřeby nebo dotazů mě kontaktujte kdykoliv na mém telefonním čísle 737674936 nebo emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Přeji nám všem pevné zdraví a pevné nervy, ať tuto situaci všichni zdárně přečkáme. Pozdrav posílám i dětem a chválím je za jejich snahu a zodpovědný přístup.

Krásný den a úsměv na tváří přeje Chalupová Šárka


 

Back to Top