Učivo - pátek 19. 6. 2020

Do Závišic se přihnala větší voda. Napište mi 5 vět o tom, jak tento den prožíváte.

Učivo - úterý 16. 6. 2020

Podívejte se na YouTube na Byl jednou jeden život - Oko.

 

Bude hezky, nějaká ta hodinka venku vám rozhodně neuškodí.

Učivo - pondělí 15. 6. 2020

 

Český jazyk

Zájmena přivlastňovací – můj, tvůj, svůj, jeho, její, náš, váš, jejich.

Najděte si zde http://www.ucirna.cz/cestina/zajmena_sklonovani.php zájmeno můj a od něj poté odvoďte i skloňování zájmena tvůj a svůj.

Vyberte si jedno podstat. jm. rodu mužského životného, mužského neživotného, ženského a středního a všechna 4 slova vyskloňujte do sešitu spolu s některým dnes probraným zájmenem (např. můj pes, tvůj dům)

 

Anglický jazyk

Zazpívejte si nějakou anglickou písničku.

 

Matematika

https://drive.google.com/file/d/12IrMlRRD3wTto3mH9Ttn2Z3NZWxSmgM3/view?usp=sharing

Učivo - čtvrtek 11. 6. 2020

 

Český jazyk

Podívejte se sem, hlavně na skloňování zájmen pro 3. osobu:

http://www.ucirna.cz/cestina/zajmena_sklonovani.php

Poté zkuste přijít na to, kdy používáme němu (něj) a k jemu (jej).

 

Anglický jazyk

Na straně 28 v učebnici ve cvičení 1 máte nová slovíčka. Máte k nim i obrázky, tak by neměl být problém s pochopením, co znamenají. Naučte se je (výslovnost máte v poslechu v odkazu) a potom vypracujte v pracovním sešitě na straně 22 cvičení 1 a 2.

https://drive.google.com/file/d/1gMGbjZYZWAdhXX9LrxBVpD3OZ6Fob9Po/view?usp=sharing

Učivo - středa 10. 6. 2020

 

Český jazyk

Vyskloňovat si zájmena my a vy (nejlépe do sešitu):

1. my      vy

2. nás     vás

3. nám    vám

4. nás     vás

6. nás     vás

7. námi   vámi

 

Učebnice 113/17 - sešit

Učivo - úterý 9. 6. 2020

 

Anglický jazyk

WB 20/2, 3 (s poslechem), 4, 5, I can.

https://drive.google.com/file/d/1dGB3FDoJL71VlyJT1JdSiNwE1Y60s40Z/view?usp=sharing

 

Přírodověda

Byl jednou jeden život – kůže.

https://www.youtube.com/watch?v=h0L62c1w6Wc

 

Popovídat si o kůži, k čemu je. Přečíst si článek v učebnici.

 

Zápis:

Kůže

Chrání povrch celého těla. Vyrůstají z ní vlasy, chlupy, nehty, obočí, řasy. Vytváří se v ní pot, pomocí kterého vylučujeme škodlivé látky a ochlazujeme tělo. Díky kůži vnímáme různé podněty (např. bolest, tlak, teplo, chlad...)

Učivo - pondělí 8. 6. 2020

 

Anglický jazyk

Udělejte si v učebnici cvičení 4, 5 a 6 na straně 26. Co doplňujete, to napište do sešitu a pošlete. Poté pokračujte v pracovním sešitě na straně 20 cvičením 1.

 

Čtení

Zkuste si vzpomenout, jaké máme smysly. Poté se zaměřte na hmat. Přečtěte si v knize jednu kapitolu a napište, co z některá postava cítí (myšleno na pohmat).

Učivo - pátek 5. 6. 2020

Nechte si dneska odpočinkový den. Myslím, že si ho zasloužíte. Můžete případně dodělávat, co nemáte hotovo.

Učivo - čtvrtek 4. 6. 2020

Český jazyk

Učebnice na straně 112 cvičení 9 a 12 do sešitu, cvičení 10, 11 a 13 (strana 13) ústně.

 

Anglický jazyk

Zopakovat abecedu a zkusit si vyhláskovat několik slov.

 

Vlastivěda

Přečíst si kapitolu 14 – Revoluční rok 1848.

 

Učivo - středa 3. 6. 2020

 

Český jazyk

Zopakovat si, co jsou to osobní zájmena.

Ústně si vyskloňovat já, ty, se

 

Do sešitu zápis:

Já, ty, se

1. já               ty               se

2. mne, mě     tebe, tě       sebe

3. mně, mi      tobě, ti        si, sobě

4. mne, mě     tebe, tě       se, sebe

6. mně           tobě            sobě

7. mnou         tebou           sebou

 

Všimněte si, že pokud máme v některém pádě dlouhý tvar tobě, tak i u zájmena já je delší mně. Naopak v pádech, kde se vyskytuje , tak je .

 

Pracovní listy:

https://drive.google.com/file/d/1tsSv-9lPkH3cn4Gi32p6vqmYeK0aUTDf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1fL_EejCy61cXVyLXww86TYLItmXU9PFH/view?usp=sharing

 

Matematika

https://drive.google.com/file/d/1fDXclUA0cD3Ap1OpLRwn_dSmPjU7Tqh2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bWT-0s8u0jQDO3nlLjNXgVuRqXrigWfK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1FKv_EBRi-KFhW6JECYsVL1zsxtH2b9Fe/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HO7IYHJnPsEfiBNjI9VbPN1aRGx7tVL5/view?usp=sharing

 

Anglický jazyk

Zopakujte si, jak se zeptáte někoho na věk a jak sami na takovou otázku odpovíte.

 

Čtení

Přečtěte si jednu kapitolu v knize. Pasáž, která se vám líbila nejvíce, přečtěte někomu z rodiny nahlas.

Back to Top