Čtvrtek 24. 9. 2020

5. ročník

Anglický jazyk

Zopakovat si osobní a přivlastňovací zájmena (I - my, you - your, he - his, she - her, it - its, we - our, they - their)

Středa 23.9.2020

4. ročník

Český jazyk

Učebnice str. 15 ústně

 pracovní list

Anglický jazyk

Proletět zbytek 10. lekce (je to opakování, dělali jsme ji na konci minulého roku). Děti by měly znát slovíčka, použití spojení 'they are' (oni jsou), přivlastňovací zájmena (strana 46) a číslovky do 20.

 

5. ročník

Český jazyk

Učebnice str. 14 cv. 4, 5, 6 ústně

Do sešitu cv. 7 a, b

pracovní list

Anglický jazyk

Uč. str. 16 cvičení 3 - přečíst si, co děti říkají a umět odpovědět na otázky, jak se jmenují, kolik jim je let a odkud jsou.

Uč. str. 17 - tabulka se slovesem být, cvičení 6a - doplnit správné tvary (viz tabulka).

PS: 12/1, 3

Úterý 22. 9. 2020

4. ročník

Anglický jazyk

Přečíst a přeložit úvodní články na straně 45. Neznámá slovíčka zapsat do slovníčku.

 

Český jazyk

 

učebnice str. 13 cv. 1. ústně,  2a do sešitu

učebnice str. 14 cv. 1. ústně, 2a,b do sešitu

naučit báseň str. 15 Vlaštovky

 

 

5. ročník

Anglický jazyk

Uč. 16/1 - pojmenovat státy, neznámé napsat do slovníčku

Poslech

16/2  - z písmen složit názvy států

PS 12/2 - státy ze cvičení 1 najít v osmisměrce

 

 

Český jazyk

učebnice str. 13 cv. 3 ústně

učebnice str. 14 cv. 4. do sešitu, cv. 5 ústně

dopsat pracovní list z pondělí

 

Učivo 4. ročník - 16. - 17. 9.

 

 

 

Pondělí 21.9.2020

Učivo 4. ročník

Český jazyk

Učebnice str. 12, cv. 1 – ústně, cv. 2 a, b do sešitu

 dopsat pracovní listy z minulého týdne

Učivo 5. ročník

Český jazyk

 Učebnice str. 13 (kořen, předpona, přípona, koncovka)

pracovní list

 

 

Anglický jazyk

 

Zopakovat barvy

 

Ukazovat kolem sebe a říkat This is (To je)... a That is (Tamto je)...

 

Doplnit předložky:

Pracovní list

(dá se stáhnout a vytisknout, nelze doplňovat hned po otevření)

 

Zopakovat používání členu určitého a neurčitého (a/an se používá, když o něčem mluvíme poprvé nebo je to obecné, dá se někdy nahradit slovem ‘nějaký’; the používáme, když jde o konkrétní věc)

 

Napsat do sešitu a správně doplnit:

This is … room. … room is quite large.

It is … red flower. … flower is on … table.

Where is … book? It is on … desk.

Who is … girl and … boy? … girl is my sister and … boy is my friend.

It is … nice red apple. … apple is Kate’s.

 

Ma-4.r.

Pracovní list k procvičení učiva

Učebnice str. 12/18, 13 jednotky času - zopakovat a cv. 21,22,23, 24

                    14/38

 

Ma - 5.r.

Učebnice str. 13/39, 45

              str. 16/7

              str. 17/9 pokud by někdo nevěděl, tak ukázka https://www.youtube.com/watch?v=UB8u3fO6fZE

 

Český jazyk procvičování učiva

pracovní list 1

pracovní list 2

pracovní list 3

pracovní list 4

 

 

 

 

Projektový den v přírodě - 18. 9. 2020

pátek 18. 9. proběhne akce PROJEKTOVÝ DEN PŘÍRODĚ, poznávání přírody. Prosím, dejte dětem svačinu, pití, pláštěnku a psací potřeby. Bude možnost opékání, proto si děti mohou donést špekáček a chleba. V tento den probíhá výuka venku.


 

Úterý 15.9.2020

4. třída

ČJ 

- učebnice str. 10 přečíst cvičení 1 (rozhovor) a vypracovat 1-a, b do školního sešitu. Ústně cvičení 2, 3, 4.

- učebnice str. 11 přečíst cvičení 1 a do školního sešitu vypracovat 1-a,b. Ústně cvičení 2, 3.

 

 

INFO:

 

 

 

Učivo - pátek 19. 6. 2020

Do Závišic se přihnala větší voda. Napište mi 5 vět o tom, jak tento den prožíváte.

Učivo - úterý 16. 6. 2020

Podívejte se na YouTube na Byl jednou jeden život - Oko.

 

Bude hezky, nějaká ta hodinka venku vám rozhodně neuškodí.

Učivo - pondělí 15. 6. 2020

 

Český jazyk

Zájmena přivlastňovací – můj, tvůj, svůj, jeho, její, náš, váš, jejich.

Najděte si zde http://www.ucirna.cz/cestina/zajmena_sklonovani.php zájmeno můj a od něj poté odvoďte i skloňování zájmena tvůj a svůj.

Vyberte si jedno podstat. jm. rodu mužského životného, mužského neživotného, ženského a středního a všechna 4 slova vyskloňujte do sešitu spolu s některým dnes probraným zájmenem (např. můj pes, tvůj dům)

 

Anglický jazyk

Zazpívejte si nějakou anglickou písničku.

 

Matematika

https://drive.google.com/file/d/12IrMlRRD3wTto3mH9Ttn2Z3NZWxSmgM3/view?usp=sharing

Učivo - čtvrtek 11. 6. 2020

 

Český jazyk

Podívejte se sem, hlavně na skloňování zájmen pro 3. osobu:

http://www.ucirna.cz/cestina/zajmena_sklonovani.php

Poté zkuste přijít na to, kdy používáme němu (něj) a k jemu (jej).

 

Anglický jazyk

Na straně 28 v učebnici ve cvičení 1 máte nová slovíčka. Máte k nim i obrázky, tak by neměl být problém s pochopením, co znamenají. Naučte se je (výslovnost máte v poslechu v odkazu) a potom vypracujte v pracovním sešitě na straně 22 cvičení 1 a 2.

https://drive.google.com/file/d/1gMGbjZYZWAdhXX9LrxBVpD3OZ6Fob9Po/view?usp=sharing

Back to Top