Učivo - pátek 25. 9. 2020

2. ročník

Český jazyk

PS - dodělat stranu 5

Psaní

Dopsat stranu 5

Matematika

Vyřešit slovní úlohy v učebnici na str. 13

 

3. ročník

Český jazyk

PS - dodělat stranu 5

Diktát uč. str. 9

Čtení

Mach a Šebestová - str. 11 a 12.

Matematika

Pracovní list

Učivo - čtvrtek 24. 9. 2020

3. ročník

Český jazyk

Uč. strana 9 cvičení 3 - pojmenovat obrázky tak, aby ve slovech bylo u/ú/ů. Slova píšeme do sešitu ČJ Š a číslováním je seřadíme podle abecedy.

PS - 5/2, 3

Psaní

Dopsat stranu 6

Prvouka

PS strana 7 celá (řekněte si prosím i význam značek).

 

 

Učivo - středa 23. 9. 2020

3. ročník

Anglický jazyk

Uč. str. 11 - projít si dívčí a chlapecká jména (umět přečíst).

Do slovíček - girl - dívka, boy - chlapec

Do pondělka umět anglickou abecedu (najdete ji na str. 1 a 2). Děti by ji měly znát, je to pro ně opakování. Můžete si pomoct písničkou: Písnička

Český jazyk

Uč. str. 9 cvičení 1 - ústně, cvičení 2 do sešitu ČJ Š.

Učivo - úterý 22. 9. 2020

2. ročník

Matematika

PS po stranu 8

Český jazyk

PS strana 4 cvičení 8

Zopakovat, že věta začíná velkým písmenem, končí tečkou, otazníkem nebo vykřičníkem. Věta se skládá se slov, která jsou oddělena mezerou. Slovo se kládá ze slabik (vytleskáváme), slabika se skládá z písmen nebo hlásek (záleží na tom, zda je slovo napsané nebo vyslovené).

Psaní

Písanka na straně 5, jen 5 řádků.

Prvouka

Popovídat si o cestě do školy, o tom, po které straně chodíme apod.

 

3. ročník

Matematika

V učebnici strana 8.

Anglický jazyk

Přeložit: good morning, mister, night, I am, na shledanou, ahoj, paní, večer

Dvě slova můžeme sojit do jednoho.

Do sešitu:

I am = I'm

what is = what's

name is = name's

Čtení

Čítanka strana 8 a 9 (Nový žák)

Psaní

Písanka na straně 6, jen 6 řádků.

Prvouka

Popovídat si o cestě do školy, o tom, po které straně chodíme apod.

 

 

Učivo - pondělí 21. 9. 2020

2. ročník

Český jazyk

PS - strana 4 cvičení 6 a 7

Písanka - strana 4

Hudební výchova

Zazpívat si To je zlaté posvícení

Matematika

Uč - strana 7 - do sešitu M Š

 

3. ročník

Český jazyk

PS - strana 4 cvičení 5

Uč - strana 7 cvičení 4 - ústně

Do ČJ D napsat cvičení 5a na straně 8  - ze slabik vytvořit mazlíčky a a očíslovat je tak, jak jdou podle abecedy

Písanka - strana 5

Hudební výchova

Zazpívat si To je zlaté posvícení

Matematika

Uč - strana 7 - do sešitu M Š

Anglický jazyk

PS - strana 8 cvičení 4 - vyhledat jména v osmisměrce a doplnit je k dětem

Uč - strana 9 a 10 - úvodní článek - přečíst a přeložit

Pokud si nejste jistí výslovností, doporučuji obyčejný translator, kde se dají slova i přehrát kliknutím na ikonu repráčku.

Učivo - 14. - 18. 9. 2020

2. ročník

Český jazyk

Pracovní list

PS str. 2

Písanka str. 2, 3

Uč. str. 6 cv. 3 - vytleskat a určit počet slabik ve všech slovech

Uč. str. 6 cv.4 - názvy věcí, které potřebujeme ve škole opsat do sešitu Český jazyk školní

PS str. 3

 

Čtení

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5f60e89ecdd87 (pokud se otevře úvodní stránka, hledejte Čtení s porozuměním, 2. ročník, Lev a myš)

Čítanka str. 4 - Mates je pes

 

Matematika

Uč. str. 7 - příklady můžete napsat i do sešitu nebo počítat na fólii

 

Anglický jazyk

Zopakovat si barvičky, které znají, napočítat do 10

 

Prvouka

PS str. 7 - 9

 

 

3. ročník

Český jazyk

Pracovní list

Uč. str. 5 cv. 7, přečíst, najít dvojhlásky (ou, au) a odpovědět na otázky pod cvičením.

PS str. 3 cv. 7 (slova souřadná jsou např: jablko, hruška, švestka; slovo nadřazené je ovoce)

Písanka str. 3, 4

Uč. str. 6 - podle obrázků povídat o prázdninách Petra a Aničky

PS str. 3 cv. 1 - nadpis a věty píšeme do sešitu SLOH

Zopakovat si abecedu

PS str. 4

 

Čtení

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5f60e89ecdd87 (pokud se otevře úvodní stránka, hledejte Čtení s porozuměním, 2. ročník, Lev a myš)

Čítanka str. 5 - 7 -  První den školy

 

Matematika

Uč. str. 4 a 5 - příklady můžete napsat i do sešitu nebo počítat na fólii

 

Anglický jazyk

Zopakovat si barvičky, které znají, napočítat do 10

 

Prvouka

PS str. 5 a 6

(Pravděpodobně bude ve středu doplněna matematika.)

Projektový den v přírodě - 18. 9. 2020

pátek 18. 9. proběhne akce PROJEKTOVÝ DEN PŘÍRODĚ, poznávání přírody. Prosím, dejte dětem svačinu, pití, pláštěnku a psací potřeby. Bude možnost opékání, proto si děti mohou donést špekáček a chleba. V tento den probíhá výuka venku.


 

Učivo 14. 4. 2020

3. ročník

Český jazyk

Citoslovce

Podstatná jména - ROD

Podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=v4HvQn0_FS0. Do školního sešitu napiš nadpis Podstatná jména - ROD a opiš informace z žlutého rámečku v učebnici strana 68, vypracuj písemně do sešitu cvičení 1 a) a dále procvičuj v pracovním sešitě strana 14.

Určování rodu lze procvičovat na https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni1.htm.

Písanka strana 17, 18.

Anglický jazyk:

Za normální situace bychom teď začínali dělat Revision lesson. Nepřijdete o ni, jen ji budeme dělat postupně formou vyplňování na počítači, případně přes mobil.

 

Am, is, are

 

 

4. ročník

Český jazyk

Muž, stroj

Předseda, soudce

Podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=0PNAR7M_lfw. Do školního sešitu napiš nadpis Předseda, soudce a napiš skloňování obou podstatných jmen v jednotném i množném čísle (zastav si video na tabulce), koncovky označ barevně. Procvičuj v pracovním sešitě strana 20.

Procvičovat lze na https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid, https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e94b02b4063b, https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-vzory-muzskeho-rodu-1-uroven/41, https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/vzory/prirazovani-1.html.

Učivo 8. 4. 2020

3. ročník

Český jazyk - procvičování určování slovních druhů https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid.

Sloh - Velikonoce.

4. ročník

Český jazyk - do školního sešitu napiš nadpis Vzor stroj a opiš skloňování v jednotném i množném čísle ve všech pádech z učebnice strana 108, ostatní podstatná jména skloňuj ústně. Do sešitu školního vypracuj písemně cvičení 8. strana 110. Dále procvičuj v pracovním sešitě strana 19. Můžeš déle procvičovat na https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid.

Sloh - Velikonoce.

Dnes toho moc nezadávám, využijte čas k dokončení cvičení a úkolů, které jste zatím nevypracovali a odešlete všechny formuláře. Procvičujte učivo.

!!!Nově také lze na http://www.didakta.cz/, LOGIN: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., HESLO: BG9P, doporučuji Ohebné slovní druhy 1, 2, Vyjmenovaná slova.!!! Je zde nějaká chyba v zobrazení, LOGIN začíní crna1966

Ať Velikonoce jsou opravdu kouzelné
a vše, co si přejete, Vám vyčarují,
ať spolu doma prožijete okamžiky příjemné
a na Vašem nebi žádné mráčky neplují.

Krásné Velikoce přeji všem žáčkům a jejich rodinám. Vaše paní učitelka Jana :-).

Učivo 6. - 7. 4. 2020

3. ročník

Český jazyk

Částice

Citoslovce - podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=fwN8HDRx9kY, do školního sešitu napiš nadpis Citoslovce a opiš informace od šnečka z učebnice str. 66, cvičení 3. strana 66 vypracuj písemně do sešitu školního, dále procvičuj v pracovním sešitě strana 12. Dále můžeš procvičovat na https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e8ac88b57e16.

Pro zopakování se podívej na pohádku o slovních druzích https://www.youtube.com/watch?v=jopr_qb8PE8.

Písanka strana 15, 16.

Anglický jazyk: Vyhledejte a popište mi do formuláře pod zadáním tři britské velikonční zvyky. Píšete o nich česky. Pokud by měl někdo opravdu problém s psaním na počítači, napište to v ruce, vyfoťte a pošlete mi to na mail (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

https://forms.gle/EQR7yRNk7yhusqEg6

 

 

4. ročník

Český jazyk

Vzor muž - do sešitu školního napiš nadpis Vzor muž a opiš skloňování v jednotném i množném čísle ve všech pádech (učebnice str. 104), koncovky podtrhni barevně (stejně jako v učebnici). Ostatní slova procvičuj ústně. Do sešitu školního vypracuj písemně cvičení 3. strana 105, dále procvičuj v pracovním sešitě strana 18.

Určování rodu, čísla, pádu a vzoru můžeš procvičovat na http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_rodzensky_rodcislopadvzor2.htm, určování pádu https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e8acc0088fd7.

Anglický jazyk: Vyhledejte a popište mi do formuláře pod zadáním tři britské velikonční zvyky. Píšete o nich česky. Pokud by měl někdo opravdu problém s psaním na počítači, napište to v ruce, vyfoťte a pošlete mi to na mail (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

https://forms.gle/EQR7yRNk7yhusqEg6

Back to Top