Čtvrtek 27. 5. 2021

2. ročník

Český jazyk

Vysvětlit spojky

uč. str. 95

PS str. 35

Diktát v učebnici 98/7a

Čítanka str. 124

 

Prvouka

PS str. 64

 

Středa 26. 5. 2021

2. ročník

Anglický jazyk

Oblečení

Otázka: Are you wearing ...?

 

Český jazyk

Spojky

uč. str. 95 (cv. 3 do sešitu)

Úterý 25. 5. 2021

2. ročník

Český jazyk

Opakování sloves a předložek

Písanka str. 27

Čítanka str. 123, vymýšlení vlastních hádanek

 

Matematika

Procvičování násobilky 5 a sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítky

 

3. ročník

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po S

 

Matematika

Procvičování učiva z celého roku

 

Prvouka

Vývoj člověka od dítěte po dospělého

 

Pondělí 24. 5. 2021

2. ročník

Český jazyk

uč. str. 94 (cv. 3 do sešitu)

PS 33 a 34

 

Matematika

Násobilka 5

Čtvrtek 20. 5. 2021

2. ročník

Český jazyk

Vysvětlit si, co je to sloveso.

uč. str. 92 a 93 (cv. 2 do sešitu)

 

Prvouka

Ochrana přírody - proč a jak chráníme přírodu

 

3. ročník

Český jazyk

uč. str. 81 cv. 5 do sešitu

uč. str. 82 (cv. 3 do sešitu)

PS 21

 

Prvouka

Ochrana přírody - proč a jak chráníme přírodu

Středa 19. 5. 2021

2. ročník

Anglický jazyk

PL: https://photos.app.goo.gl/C59QMn2wnhbRGoLM9

https://photos.app.goo.gl/gywyaFf6T32UUZxr8

Říkanka na str. 53 (poslech: http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_third_CD2_Track_22.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub )

 

Matematika

Násobilka 5

Plošné útvary - procvičování

 

Český jazyk

PS 24.

 

3. ročník

Český jazyk

Písanka další strana

Do sešitu napsat vyjmenovaná slova po s (uč. str. 80)

Uč. str. 81 cv. 1 - 3, cv. 4 na folii jako DÚ

 

Matematika

Rýsování středu úsečky pomocí kružítka

Násobení dvojciferného čísla jednociferným

 

Anglický jazyk

První článek na str. 45 (Paul)

Do slovníčku: eleven - jedenáct, class - třída, they (them) - oni, both - oba, much - hodně, their - jejich, hobby - koníček, záliba.

Úterý 18. 5. 2021

2. ročník

Matematika

Násobilka 5 - procvičování

 

Český jazyk

Vzkaz, SMS - uč. str. 84

Čítanka str. 122

Písanka str. 26

 

Prvouka

Hospodářská zvířata

 

3. ročník

Matematika

Slovní úlohy, násobení dvojciferných čísel (např. 60 . 3), dělení v rámci malé násobilky - procvičování

 

Český jazyk

Vyjm. slova po P - test

 

Prvouka

Hospodářská zvířata, ochrana přírody

 

Anglický jazyk

WB str. 49

Pondělí 17. 5. 2021

2. ročník

Český jazyk

Podstatná jeména - ukazujeme na ně pomocí zájmen ten, ta, to, jsou to názvy osob, zvířat a věcí.

uč. 92/6 - do sešitu (rozdělit do sloupců na osoby, zvířata a věci)

PS str. 32

 

Matematika

Procvičování násobilky dvou a odečítání od čísla 100.

 

3. ročník

Český jazyk

Procvičování vyjmenovaných slov

 

Matematika

47/1, 2, 3 - do sešitu

 

Anglický jazyk

uč. str. 43 a 44.

Čtvrtek 13. 5. 2021

2. ročník

Český jazyk

Písanka str. 25

Do sešitu čtení nakreslit šneka a zajíce

Vysvětlit, co jsou podstatná jména - můžeme na ně ukázat ten, ta to, jsou to názvy osob, zvířat a věcí.

uč. str. 91, cv. 4 do sešitu

PS 31

 

Prvouka

Hospodářská zvířata

uč. str. 52, 53

PS 60, 61

Středa 12. 5. 2021

2. ročník

Anglický jazyk

Nová slova - T-shirt, sunhat, shorts, sandals, trainers, dress

Český jazyk

Naučit se slovní druhy.

Úterý 11. 5. 2021

2. ročník

Český jazyk

Vysvětlit si slovní druhy - všechna slova můžeme zařadit k nějakému slovnímu druhu.

Napsat si do sešitu Slovní druhy a ze strany 90 si všechny pod sebe vypsat.

Čítanka - 120, 121

Písanka str. 24

 

Prvouka

Uč. str. 51

PS str. 63

Back to Top