Plán učiva 2. ročníku na šk. rok 2019/2020


ČESKÝ JAZYK

ZÁŘÍ: 

Učebnice str. 4 - 16

Opakování z 1. ročníku.

O větách.

Abeceda.

 

ŘÍJEN:

Učebnice str. 18 - 32

Mluvení ve větách.

Druhy vět.

 

LISTOPAD:

Učebnice str. 33 - 44

Věta, slovo.

Slovní význam.

 

PROSINEC:

Učebnice str. 45 - 52

Slovo, slabika, hláska, písmeno.

 

LEDEN:

Učebnice str. 53 - 61

Slovo, slabika, hláska, písmeno.

Psaní y/ý po tvrdých souhláskách.

 

ÚNOR:

Učebnice str. 62 - 70

Psaní i/í po měkkých souhláskách.

Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov.

 

BŘEZEN:

Učebnice str. 71 - 81

Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov.

 

DUBEN:

Učebnice str. 82 - 89

Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

 

KVĚTEN:

Učebnice str. 90 - 102

Slovní druhy.

Psaní velkých písmen.

 

ČERVEN:

Učebnice str. 103 - 112

Spojování vět do souvětí.

Souhrnné opakování.


 

Plán učiva 1. ročníku na šk. rok 2019/2020

Čtení:

Na konci září - Živá abeceda str. 17

Na konci října - Živá abeceda str. 33

Na konci listopadu - Živá abeceda ukončena, 

Na konci prosince - Slabikář str. 20

Na konci ledna - Slabikář str. 36

Na konci února - Slabikář str. 52

Na konci března - Slabikář str. 62

Na konci dubna - Slabikář str. 78

Na konci května - Slabikář str. 95

Na konci června - Slabikář str. 119

 

Počítání:

Na konci září - Živé počítání (ŽP) 1. díl str. 13

Na konci října - Živé počítání 1. díl str. 25

Na konci listopadu - Živé počítání 1. díl str. 37

Na konci prosince - Živé počítání 1. díl str. - ukončení 1. dílu (str. 48)

Na konci ledna - Živé počítání 2. díl str. 12

Na konci února - Živé počítání 2. díl str. 23

Na konci března - Živé počítání 2. díl str. 34

Na konci dubna - Živé počítání 2. díl str. 45

Na konci května - Živé počítání 2. díl str. 56

Na konci června - Živé počítání 2. díl str. 61

 

Prvouka ( Já a můj svět)

Na konci září - Já a můj svět str. 9

Na konci října - Já a můj svět str. 19

Na konci listopadu - Já a můj svět str. 27 

Na konci prosince - Já a můj svět str. 34 

Na konci ledna - Já a můj svět str. 40 

Na konci února - Já a můj svět str. 46 

Na konci března - Já a můj svět str. 53 

Na konci dubna - Já a můj svět str. 61 

Na konci května - Já a můj svět str. 70

Na konci června - Já a můj svět str. 79


 

 

Back to Top