Fotografování tříd - 22. 6. 2020

VÁŽENÍ RODIČE,
vzhledem k uvolňování opatření ohledně koronaviru jsme se rozhodli, že i letos uskutečníme tradiční fotografování tříd, a to v pondělí 22. 6. v 10 hodin před školou. Byli bychom moc rádi, kdyby se tohoto fotografování zúčastnily i děti, které jsou nyní doma a v pondělí v 10 hodin přišly na chvilinku ke škole. Nutné je jen donést čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
Back to Top