Příběh jednoho odpadu - ekologická výchova - 1. a 2.r. - 23. 10. 2019

Co všechno může prožít jeden plastový kelímek od jogurtu, když na skládce potká děravou ponožku? Během tohoto programu se děti seznámí s principy třídění odpadu, jeho následným zpracováním a případným dalším využitím. Program zajišťuje Občanské sdružení Hájenka.

Back to Top