Činnost kroužků ve školním roce 2019/2020

Od začátku října bude zahájena práce v zájmových kroužcích. Prosíme o uhrazení částky do konce října.

Mažoretky:      200,- Kč (1. pololetí)  

Míčové hry:     200,- Kč (1. pololetí)

Keramika:       400,- Kč (1. pololetí)

Děkujeme.


 

Back to Top