Zahájení školního roku - 3. 9. 2018

Začátek školního roku

Po dvou měsících jsme se 3. září 2018 opět sešli, abychom společně zahájili nový školní rok 2018/2019 v Závišicích.

V letošním roce nastoupilo do 1. ročníku celkem 11 dětí a celkově zasedlo do lavic 58 žáků.

Po úvodním proslovu paní ředitelky se žáci rozešli se svými rodiči a učiteli podívat do tříd.

Sladkou tečku na závěr zahájení školního roku nám opět připravil pan starosta, který nás pozval do "Kremla" na velký pohár.

Přejeme všem dětem i rodičům úspěšný školní rok, trpělivost při práci a radost z úspěchů.

Učitelský sbor

Back to Top