Poslední týden šk. roku 2017/2018

V pátek 22. 6. a v týdnu od 25. 6. do 28. 6. bude končit vyučování ve všech ročnících v 11:40.

V pátek 29. 6. bude rozdáno vysvědčení za II. pololetí šk. roku 2017/2018. V 8:30 se všichni společně přesuneme do pohostinství "U Kremlů", kde si děti pochutnají na zmrzlinovém poháru, na který je již tradičně zve pan starosta. V 9 hodin si rodiče své děti, v již zmíněném pohostinství, vyzvednou. Do školy se již žáci nebudou vracet.

Oběd ani odpolední družina již 29. 6. není.

Back to Top