ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU

Spolek rodičů při Základní škole a Mateřské škole Závišice, z. s.

IČ: 06740839, Závišice 110, Kopřivnice 742 21

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tel: 591 141 126, 591 141 125

 

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Výbor svolává členskou schůzi nově založeného Spolku rodičů při Základní škole a Mateřské škole Závišice, z. s., která se bude konat ve čtvrtek 15. února 2018 v 16:00 v sále Pohostinství u Kremlů.

Spolek rodičů při Základní škole a Mateřské škole Závišice, z. s. je spolek založený za účelem naplňování společného zájmu, kterým je výchova dětí a mládeže a vytváření prostorových materiálních a organizačních podmínek pro jejich uplatnění. Je žádoucí, aby se členem stal každý rodič nebo zákonný zástupce žáka naší školy. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

Program členské schůze:

1) Zahájení členské schůze (kontrola usnášeníschopnosti)

2) Volba ověřovatele a zapisovatele zápisu z členské schůze

3) Schválení navrženého programu jednání členské schůze

4) Představení Spolek rodičů při Základní škole a Mateřské škole Závišice, z. s.

  • účel spolku
  • seznámení se stanovami
  • orgány spolku
  • členství (přihlášky, příspěvek)

5) Přijímání přihlášek

6) Volba členů kontrolní komise

7) Plán činnosti spolku na druhé pololetí školního roku 2017/2018

8) Diskuse

9) Závěr

Stanovy spolku naleznete na webových stránkách školy v nové záložce Spolek rodičů.

 

Těšíme se na Vaši účast.

Bohdana Jarolímová

Předseda


 

Back to Top