Maškarní bál - prosba

V neděli 11. 2. 2018 se koná Maškarní bál. Prosíme rodiče, kteří mají možnost, aby přispěli do tomboly věcným darem vhodným pro děti ve věku od 3 do 10 let (drobností, hračkou, školní pomůckou...). Nepoškozené dary noste, prosím, do čtvrtku 8. 2. 2018, abychom tombolu stihli včas připravit. Za pomoc moc děkujeme.

Back to Top