Pomůcky pro šk. rok 2020/2021

!!!    Sešity jsou zakoupeny školou a vyúčtovány.!!!            

 

1. ročník

 • Obaly na učebnice a sešity
 • 3 tužky (trojhranné, silné, doporučuji Stabilo EASY graph)
 • Pastelky trojhranné
 • Temperové barvy
 • Guma
 • Strouhátko
 •  Desky na písmena
 • Papuče s plnou patou
 • Cvičební úbor: tričko, kraťasy nebo tepláky, botasky nebo jarmilky v plátěném pytlíku
 • Zástěrka na výtvarnou výchovu 
 • Prostírání na svačinu

 

2. ročník 

 • Nůžky
 • Lepidlo tuhé (větší váleček, nejlépe Kores)
 • 3 trojhranné tužky č. 2
 • Strouhátko
 • Trojhranné pastelky (nejlépe hrubé)
 • Pero
 • Voskové pastelky
 • Vodové barvy
 • Temperové barvy 
 • 3 štětce (1 x plochý, 2 x kulatý)
 • Modelína
 • Guma
 • Fixy
 • Rovné pravítko 20 cm
 • Obaly na učebnice a sešity
 • Igelit na zakrytí lavice
 • Papuče s plnou patou
 • Cvičební úbor: tričko, kraťasy nebo tepláky, botasky nebo jarmilky v plátěném pytlíku

 

 

3. – 5. ročník 

 • Nůžky
 • Lepidlo tuhé (větší váleček, nejlépe Kores)
 • 3 trojhranné tužky č. 2
 • 1 tužka č. 3
 • Strouhátko
 • Trojhranné pastelky (nejlépe hrubé)
 • Pero
 • Voskové pastelky
 • Vodové barvy
 • Temperové barvy
 • 3 štětce (1 x plochý, 2 x kulatý)
 • Modelína
 • Guma
 • Fixy
 • Rovné pravítko 30 cm
 • Trojúhelník s ryskou
 • Kružítko
 • Obaly na učebnice a sešity
 • Igelit na zakrytí lavice
 • Papuče s plnou patou
 • Cvičební úbor: tričko, kraťasy nebo tepláky, botasky nebo jarmilky v plátěném pytlíku

Odpolední blok 26. 6. a 29. 6. 2020

Vážení rodiče,

v pátek 26. 6. končí odpolední blok z organizačních důvodů v 15 hodin.

V pondělí 29. 6. končí odpolední blok  v 16 hodin.

Děkujeme za pochopení


 

Vysvědčení - 30. 6. 2020

V úterý  30. 6. bude ve třídách rozdáno vysvědčení.

8:15 se všichni společně přesuneme do pohostinství "U Kremlů", kde si děti pochutnají na zmrzlinovém poháru, na který je již tradičně zve pan starosta. Zde si také své děti v 8:30 můžete vyzvednout. Do školy se žáci už nebudou vracet. Oběd ani odpolední družina již 30. 6. není. 


 

Fotografování tříd - 22. 6. 2020

VÁŽENÍ RODIČE,
vzhledem k uvolňování opatření ohledně koronaviru jsme se rozhodli, že i letos uskutečníme tradiční fotografování tříd, a to v pondělí 22. 6. v 10 hodin před školou. Byli bychom moc rádi, kdyby se tohoto fotografování zúčastnily i děti, které jsou nyní doma a v pondělí v 10 hodin přišly na chvilinku ke škole. Nutné je jen donést čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Ukončení 2. pololetí školní roku

 

2. pololetí školního roku bude ukončeno v úterý 30. 6. 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí.

 

Hodnocení na vysvědčení – klasifikace za 2. pololetí

Podle vyhlášky 211/2020 hodnocení za 2. pololetí na vysvědčení zohlední:

1. podklady pro hodnocení získané ve druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. 3. 2020);

2. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl odpovídající podmínky;

3. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec 2. pololetí po obnovení provozu);

4. podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 1. pololetí šk. roku 2019/2020.

Ředitel školy stanovuje tyto změny v hodnocení z platného klasifikačního řádu školy:

– hodnocení všech žáků z chování – velmi dobré (1)

– hodnocení vyučovacích předmětů – žádný žák nebude hodnocen stupněm prospěchu nedostatečný (5)

– klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí

– žákům, kteří  nebudou s hodnocením na vysvědčení spokojeni, zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením

– pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení (stanovené právním předpisem nebo na základě individuálního vzdělávacího plánu), není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě touto Vyhláškou dotčeno

– do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Změna vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, uvádí, že „V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.“

Tzn., že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.


 

POKYNY PRO RODIČE


 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - VYZVEDNUTÍ

Vážení rodiče.

Formulář Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které musí žák (dítě) doložit první den nástupu do ZŠ a MŠ (25. května) si můžete vyzvednout ve škole 11. 5. 2020 od 8,00 – 12,00 hodin  a 12. 5. 2020 od 13,00 – 17,00 hodin. Dokument ke stažení bude i na webových stránkách školy.

Ředitelka školy


 

OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY


 

POKYNY PRO RODIČE ŽÁKŮ


 

KLASIFIKACE ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020


 

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020


 

Back to Top